Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzicht

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 17 NOVEMBER 2022

CAO nr. 109 bepaalt dat elke werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft de reden van het ontslag te weten en daardoor dus beschermd is tegen kennelijk onredelijk ontslag. Tijdens deze webinar geeft mr. Ann Witters een praktijkgericht overzicht van deze regelgeving, met aandacht voor relevante rechtspraak.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

De CAO nr. 109 bepaalt dat elke werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft de reden van het ontslag te weten en daardoor dus beschermd is tegen kennelijk onredelijk ontslag. Deze regelgeving is op 1 april 2014 in werking getreden, voor ontslagen betekend of gegeven vanaf 1 april 2014.

De CAO voorziet in de eerste plaats in een procedure waarbij de werknemer de werkgever kan vragen om hem de redenen voor zijn ontslag mee te delen en legt sancties op aan de werkgever die dat niet doet. Daarnaast heeft de CAO ook het begrip  “kennelijk onredelijk ontslag” ingevoerd, dat in de plaats is gekomen van het afgeschafte willekeurig ontslag. Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgericht overzicht van deze regelgeving, met aandacht voor relevante rechtspraak.

 

Indien u verhinderd bent om live te kijken kan u deze webinar ook achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 17 november 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Mr. Ann Witters, advocaat-vennoot AW-LAW

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u

Wordt behandeld, met telkens verwijzing naar relevante rechtspraak:

 • Toepassingsgebied
  • Op welke werknemers is de CAO in principe van toepassing?
  • De uitzonderingen: ontslag om dringende redenen, tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling, studentenarbeid, uitzendarbeid, bijzondere ontslagprocedures…
  • De bijzondere situaties van definitieve stopzetting van de activiteit, sluiting van onderneming, collectief ontslag…
 • De inhoud van de ontslagmotivering
  • Hoe een ontslagmotivering juridisch adequaat formuleren?
  • Het belang van het documenteren
  • Is het als werkgever aan te raden spontaan over te gaan tot ontslagmotvering?
 • De te volgen procedure
  • De te volgen procedure door de werknemer
  • De procedure voor de werkgever, is de werkgever verplicht op het verzoek van de werknemer te antwoorden indien hij voordien reeds uit eigen beweging het ontslag schriftelijk gemotiveerd had?
 • Sancties indien de werkgever niet motiveert
  • De forfaitaire burgerlijke boete: sociaal- en fiscaalrechtelijke eigenschappen van die boete
  • Wanneer is de boete niet verschuldigd?
  • Cumul van de boete met de vergoeding verschuldigd in geval van kennelijk onredelijk ontslag.
 • Ontslagmotivering en de ontslagreden op de C4
  • Het belang van dezelfde formuleringen
  • Kan het antwoord op de vraag ‘juiste oorzaak van de werkloosheid’ op het C4-formulier ook gelden als een spontane schriftelijke ontslagmotivering door de werkgever?

14u – 14u30 : vraagstelling

 

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…