Ontslagmotivering:
een praktijkgericht overzicht

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

CAO nr. 109 bepaalt dat elke werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft de reden van het ontslag te weten en daardoor dus beschermd is tegen kennelijk onredelijk ontslag. Tijdens deze webinar geeft mr. Ann Witters een praktijkgericht overzicht van deze regelgeving, met aandacht voor relevante rechtspraak.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


UĀ kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor ā‚¬395 (excl. btw)


 

De CAO nr. 109 bepaalt dat elke werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft de reden van het ontslag te weten en daardoor dus beschermd is tegen kennelijk onredelijk ontslag. Deze regelgeving is op 1 april 2014 in werking getreden, voor ontslagen betekend of gegeven vanaf 1 april 2014.

De CAO voorziet in de eerste plaats in een procedure waarbij de werknemer de werkgever kan vragen om hem de redenen voor zijn ontslag mee te delen en legt sancties op aan de werkgever die dat niet doet. Daarnaast heeft de CAO ook het begripĀ  ā€œkennelijk onredelijk ontslagā€ ingevoerd, dat in de plaats is gekomen van het afgeschafte willekeurig ontslag. Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgericht overzicht van deze regelgeving, met aandacht voor relevante rechtspraak.

 

DOCENT
 • Mr. Ann Witters, advocaat-vennoot AW-LAW

 

DATUM OPNAME
 • 17/11/2022

 

PROGRAMMA

Wordt behandeld, met telkens verwijzing naar relevante rechtspraak:

 • Toepassingsgebied
  • Op welke werknemers is de CAO in principe van toepassing?
  • De uitzonderingen: ontslag om dringende redenen, tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling, studentenarbeid, uitzendarbeid, bijzondere ontslagproceduresā€¦
  • De bijzondere situaties van definitieve stopzetting van de activiteit, sluiting van onderneming, collectief ontslagā€¦
 • De inhoud van de ontslagmotivering
  • Hoe een ontslagmotivering juridisch adequaat formuleren?
  • Het belang van het documenteren
  • Is het als werkgever aan te raden spontaan over te gaan tot ontslagmotvering?
 • De te volgen procedure
  • De te volgen procedure door de werknemer
  • De procedure voor de werkgever, is de werkgever verplicht op het verzoek van de werknemer te antwoorden indien hij voordien reeds uit eigen beweging het ontslag schriftelijk gemotiveerd had?
 • Sancties indien de werkgever niet motiveert
  • De forfaitaire burgerlijke boete: sociaal- en fiscaalrechtelijke eigenschappen van die boete
  • Wanneer is de boete niet verschuldigd?
  • Cumul van de boete met de vergoeding verschuldigd in geval van kennelijk onredelijk ontslag.
 • Ontslagmotivering en de ontslagreden op de C4
  • Het belang van dezelfde formuleringen
  • Kan het antwoord op de vraag ā€˜juiste oorzaak van de werkloosheidā€™ op het C4-formulier ook gelden als een spontane schriftelijke ontslagmotivering door de werkgever?

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • personeelsverantwoordelijken, financiĆ«le en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

ā‚¬120Ā (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op deĀ KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ā‚¬120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (categorie A): 1,5Ā uren

Andere suggesties…