ON-DEMAND opleidingen

[widget_categories cat='15']

[widget_categories cat='107']

Voordeelpakket
‘Het nieuwe verbintenissenrecht’

345,00 excl. btw

4 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Het nieuwe verbintenissenrecht’ krijgt u 4 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €345 (ipv €575). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

6,5 uren / 6 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – BIV)

Bekijk opleiding

Voordeelpakket
‘Huur van een onroerend goed’

299,00 excl. btw

3 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Huur van een onroerend goed’ krijgt u 3 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €299 (ipv €450). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

6 uren / 6 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Voordeelpakket
‘Overdracht van aandelen’

345,00 excl. btw

3 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Overdracht van aandelen’ krijgt u 3 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €345 (ipv €510). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

8 uren / 8 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN)

Bekijk opleiding

Voordeelpakket
‘Goederenrecht’

345,00 excl. btw

4 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Goederenrecht’ krijgt u 4 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €345 (ipv €600). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

11,5 uren / 11 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – BIV – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Voordeelpakket
‘Welzijn op het werk’

345,00 excl. btw

4 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Welzijn op het werk’ krijgt u 4 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €345 (ipv €600). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

8,5 uren / 8 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

299,00 excl. btw

4 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Beslag, borgstelling en zekerheden’ krijgt u 4 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €299 (ipv €570). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

8,5 uren / 8 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Sociale inspectie: wat brengt 2023?

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Daan De Backer een praktijkgericht overzicht van de werkzaamheden van de diensten van de sociale inspectie op basis van zijn ervaringen in 2022 (inclusief de samenwerking met de gerechtelijke politie) en focust hij ook op de accenten die in 2023 zullen gelegd worden.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Re-integratie en ontslag van
langdurig/veelvuldig zieke werknemers

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Isabel Plets en mr. Eveline Ankaert gaan in op de (nieuwe) regels inzake re-integratie van langdurig en veelvuldig zieken. Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig of veelvuldig zieke werknemer?

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Dhr. Pierre Thiriar geeft een antwoord op de vele vragen die de invoering van het nieuwe bewijsrecht met zich meebrengt. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar werkelijk op de concrete toepassing van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijkse praktijk van het recht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN)

Bekijk opleiding

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime vanaf 1 januari 2023

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Op 1 januari 2023 is het fiscaal gunstregime van de auteursrechten gewijzigd: op 30 december 2022 werd de Programmawet van 26 december 2022 in het Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2023 zullen minder soorten werk in aanmerking komen én wie reeds gebruik maakt van dit gunstregime zal vaak minder inkomsten als auteursrechten kunnen innen. Dit alles roept heel wat vragen op en zal veel partijen dwingen om hun huidige manier van vergoeden grondig te herbekijken. Mr. Mehdi Zagheden en mr. Joris Deene geven tekst en uitleg bij deze ingrijpende wijzigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Update van het arbeidsreglement en van de template arbeidsovereenkomst in het licht van recente wetswijzigingen

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Als gevolg van recente wetgeving, zoals onder andere de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de Arbeidsdeal en het in het parlement aangenomen wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, moet het arbeidsreglement worden geactualiseerd, maar tevens is het aan te raden de template arbeidsovereenkomst te reviewen. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw u daarom een overzicht van de actualisaties die best ten spoedigste worden verwerkt.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Telewerken over de grenzen heen:
de gevolgen inzake sociale zekerheid

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Dhr. Bruno De Pauw geeft een overzicht van de gevolgen van (al dan niet occasioneel) internationaal thuiswerken en het toepasselijke sociale zekerheidsrecht. Naast inzicht in het wettelijke kader krijgt u ook heel wat praktische tips en aandachtspunten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Een ernstig arbeidsongeval – De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand analyseert mr. Kenny Decruyenaere de verschillende stappen die een werkgever moet ondernemen na een arbeidsongeval. Naast een overzicht van de verplichtingen voor de onderneming, wordt tevens uiteengezet hoe de inspectie haar onderzoek voert en op welke manier de aansprakelijkheid van een werkgever in het gedrang kan komen naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten anno 2022

295,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze digitale studiedag onder voorzitterschap van dhr. Constant De Koninck krijgt u een overzicht van de meest recente evoluties in dit complexe rechtsdomein. Volgende items komen aan bod: de reductie van kandidaten in het selectieproces, actualia inzake vertrouwelijkheid van stukken bij overheidsopdrachten, de indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken, het proportionaliteitsbeginsel in overheidsopdrachten en de borgtocht. Tenslotte wordt er geëindigd met een overzicht van ‘Signaalarresten’ overheidsopdrachten van het Hof van Justitie en de Raad van State in de periode 2021-2022.

5 uren / 5 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV)

Bekijk opleiding

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Lynn Pype een grondige juridische analyse van de SLA die niet alleen focust op het opstellen ervan, maar ook op de periodieke evaluatie en de eventuele sancties. Uiteraard wordt tijdens deze analyse ook stilgestaan bij de impact van het nieuwe verbintenissenrecht op de bestaande en toekomstige SLA’s.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht: een stapsgewijze analyse. De impact van het WVV en recente rechtspraak.

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft prof. dr. Niels Appermont een praktijkgerichte analyse van het begrip ‘feitelijke bestuurder’ en dit aan de hand van heel wat relevante rechtspraak. Er worden ook heel wat tips gegeven om te vermijden dat men als ‘feitelijke bestuurder’ gekwalificeerd kan worden, met alle gevolgen van dien.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding