Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 2 JUNI 2023

Tijdens deze webinar wordt door mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw zowel aandacht geschonken aan de nieuwe wetgeving als aan enkele verplichte/vaak voorkomende of aan te raden clausules in de arbeidsovereenkomst, zodat de practicus een mooi overzicht heeft van de best practices en alle mogelijke aandachtspunten en valkuilen in deze complexe materie.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Als gevolg van recente wetgeving is het moment aangebroken om een kritische blik te werpen op uw template arbeidsovereenkomst en deze te verbeteren waar mogelijk / noodzakelijk. Gelet op de plaats binnen de hiërarchie der rechtsbronnen, is de arbeidsovereenkomst een belangrijk instrument in de arbeidsrelatie.

Het doel van deze opleiding is om stapsgewijs de belangrijkste aandachtspunten mee te geven bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst. In het bijzonder, gaan wij ook in op de impact van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de Wet op de overdracht van auteursrechten en het nieuw verbintenissenrecht. Deze recente wetgeving heeft een impact op onder meer de mogelijkheden om een exclusiviteitsbeding met een werknemer af te sluiten, de vergoeding voor overdracht van auteursrechten aan de werkgever, de individuele informatieverplichtingen, de imprevisieleer, het onrechtmatig karakter van contractuele bedingen, enz.

Tijdens deze webinar wordt zowel aandacht geschonken aan de nieuwe wetgeving als aan enkele verplichte/vaak voorkomende of aan te raden clausules in de arbeidsovereenkomst, zodat de practicus een mooi overzicht heeft van de best practices en alle mogelijke aandachtspunten en valkuilen in deze complexe materie.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 2 juni 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Kato Aerts, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Sarah Witvrouw, advocaat Lydian

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Het opstellen van de arbeidsovereenkomst: aandachtspunten en valkuilen

 • De plaats van de arbeidsovereenkomst in de hiërarchie der normen
 • Het risico op impliciet ontslag bij eenzijdige wijziging van de essentiële arbeidsvoorwaarden
 • Het belang van de taalwetgeving: veel voorkomende fouten en sancties
 • Het onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten die verplicht schriftelijk moeten worden gesloten (vb. deeltijdse arbeidsovereenkomst, arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, telewerkovereenkomsten) met de daarin verplichte vermeldingen enerzijds, en de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur anderzijds
 • De concrete impact (al dan niet) van het nieuw verbintenissenrecht op de redactie van de arbeidsovereenkomst

Specifieke clausules die bijzondere aandacht verdienen

 • Exclusiviteitsbeding
 • Conventionele anciënniteit en afwijkende contractuele afspraken over opzeggingstermijnen
 • Concurrentiebeding
 • Beding m.b.t. de vergoeding voor overdracht van auteursrechten aan de werkgever
 • Beding m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens van de werknemer
 • Contractuele afspraken over opzeggingstermijnen en ontslagvergoedingen
 • Scholingsbeding
 • Clausules Beding m.b.t. variabel loon
 • Beding m.b.t. kostenvergoedingen

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTESTEN

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…