Car policies: 15 aandachtspunten onder de loep

195,00 excl. btw

WEBINAR OP 6 OKTOBER

Mr. Kato Aerts en mr. Philip De Roo nemen de belangrijkste aandachtspunten inzake car policies op een praktijkgerichte wijze onder de loep. Telkens zullen zij oplossingen suggereren om eventuele problemen ofwel te voorkomen, ofwel juridisch correct op te lossen. Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Alternatieve verloning. Hoe het loon van uw werknemers optimaliseren?’ (840 p.)

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Een car policy is een nuttig instrument voor elke onderneming die haar werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt. Niet enkel om de praktische kant van een bedrijfswagen te regelen, maar ook om concreet antwoord te bieden op het mobiliteitsvraagstuk dat zich de laatste jaren steeds accuter stelt. In dit webinar worden de belangrijkste aandachtspunten op een praktijkgerichte wijze onder de loep genomen. Mr. Kato Aerts en mr. Philip De Roo zullen telkens oplossingen suggereren om eventuele problemen ofwel te voorkomen, ofwel juridisch correct op te lossen.

Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Alternatieve verloning. Hoe het loon van uw werknemers optimaliseren?’ (840 p.) van Nathalie Wellemans, Legal Advisor Senior bij Group S Sociaal Secretariaat (een co-productie LeA-uitgevers en Anthemis– september 2022). De bedrijfswagen komt in deze publicatie in bijna 100 blz. zeer uitgebreid aan bod, met tal van handige modellen.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 6 oktober 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Kato Aerts, advocaat-counsel Lydian
 • Mr. Philip De Roo, advocaat-senior associate Lydian

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u: uiteenzetting

Volgende 15 aandachtspunten komen aan bod, met waar nodig zowel tips voor het correct opstellen van de car policy als voor het afdwingen ervan:

 1. Welke clausule kan er best in de car policy voorzien worden betreffende het gebruik van de wagen in geval van vermindering van arbeidsprestaties?
 2. Is het maximum vastleggen van privé-kilometers een aan te raden clausule?
 3. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht als de werkgever meer dan één wagen of bvb ook een scooter, step of fiets ter beschikking stelt?
 4. In het algemeen behoudt de werkgever zich best het recht voor om de categorie van bedrijfswagen eenzijdig te wijzigen. Kan deze wijziging evenwel worden beschouwd als een verbreking van de overeenkomst door de werkgever?
 5. Ziekte en ongeval en het gebruik van de firmawagen. Indien de werknemer geen recht (meer) heeft op het loon (na de 30ste dag van ziekte, verlof zonder wedde, staking, moederschapsverlof, voltijds tijdskrediet), stellen sommige rechtbanken dat de werkgever juridisch gerechtigd is de teruggave van de wagen te eisen. Hoe kan je dit correct omschrijven in de car policy?
 6. Wat zijn de gevolgen voor de werkgever als een werknemer met een bedrijfswagen een misdrijf pleegt? Kan de werkgever schadevergoedingen recupereren van de werknemer en welke procedure dient hiervoor gevolgd te worden?
 7. Hoe gaat een onderneming best om met de recente, strengere bestraffing van GSM-gebruik en het bijwonen van Teams-vergaderingen achter het stuur?
 8. Welke bijzondere aandachtspunten zijn er als de werkgever beslist de vroegere bedrijfswagen blijvend ter beschikking te stellen van een ex-werknemer?
 9. Zijn er speciale aandachtspunten als de bedrijfswagen aangepast wordt aan de specifieke noden van een werknemer?
 10. Welke gevolgen zijn er als ook gezinsleden de bedrijfswagen mogen gebruiken, maar bvb. rijlessen gaan volgen met die bedrijfswagen?
 11. Kan de werkgever de bedrijfswagen niet aan een werknemer, maar aan een gezinslid van die werknemer toekennen?
 12. Schade bij laattijdig onderhoud of miskenning van een rookverbod: hoe kan de werkgever dit vastleggen in de car policy?
 13. Kan de werkgever ook via een beding in de arbeidsovereenkomst of in de car policy voorzien dat de werknemer de wagen moet wassen?
 14. Wat kan een werkgever ondernemen als de bedrijfswagen buiten de werkuren ook gebruikt wordt als taxi of voor Uber-ritten?
 15. Wat kan de werkgever ondernemen als de ex-werknemer weigert de bedrijfswagen terug te brengen?

14u  – 14u30: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€195 (excl. 21% btw), incl. het boek ‘Alternatieve verloning’ (september 2022, 840 p), een co-productie LeA-uitgevers en Anthemis ter waarde van €92.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 195, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTESTEN
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…