Werken met buitenlandse onderaannemers

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 2 MAART 2023

Werken met buitenlandse onderaannemers houdt meer gevaren in dan men dikwijls vermoedt. Tijdens deze webinar bespreekt mr. Bart Adriaens de problematiek van sociale dumping, waarbij de klassieke thema’s van detacheringsfraude, niet-betaling van correcte lonen en schijnzelfstandigheid toegelicht zullen worden. Daarnaast wordt ook het fenomeen van de zogenaamde ‘verboden terbeschikkingstelling’ besproken.

1 uur / 1,5 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Werken met buitenlandse onderaannemers houdt meer gevaren in dan men dikwijls vermoedt.

De sociale inspectiediensten controleren zeer actief deze vorm van samenwerking.

Belgische opdrachtgevers worden dikwijls – ongewild en onbewust – mee in het bad van de sociale dumping betrokken. De oorzaak hiervan schuilt veelal in het feit dat zondermeer samenwerkingen worden aangegaan met (buitenlandse) onderaannemers, zonder na te gaan met wie men nu exact in zee gaat. Vaak is dit te wijten aan de druk en snelheid om bepaalde werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren.

Een voorafgaande controle van bepaalde aandachtspunten is evenwel essentieel en kan toekomstige problemen eenvoudigweg vermijden.

Tijdens deze webinar wordt uitvoering aandacht besteed aan de problematiek van sociale dumping, waarbij de klassieke thema’s van detacheringsfraude, niet-betaling van correcte lonen en schijnzelfstandigheid toegelicht zullen worden.

Daarnaast wordt ook het fenomeen van de zogenaamde ‘verboden terbeschikkingstelling’ besproken: de inspectiediensten en het Openbaar Ministerie baseren zich immers vaak op deze problematiek om Belgische opdrachtgevers mee in het dossier te betrekken en eventuele openstaande schulden van de onderaannemers (RSZ, achterstallige lonen, etc.) op de Belgische opdrachtgever te verhalen.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 2 maart 2023
 • 13u – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Bart Adriaens, advocaat-vennoot Claeys & Engels

 

PROGRAMMA

Inleiding

 • Controle op de samenwerking met buitenlandse aannemers/zelfstandigen
 • Verschil tussen de samenwerking onderaannemer en samenwerking zelfstandige

Werken met onderaannemers

 • Principes inzake aanneming
 • Praktijk inzake aanneming
 • Sancties bij “aanneming”: verboden terbeschikkingstelling van personeel in plaats van aanneming
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de lonen

Werken met zelfstandigen en het risico op schijnzelfstandigheid

Werken met buitenlandse onderaannemers

 • Detachering – A1
 • Limosa-melding
 • Naleven van de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 1 standaardpunt
 • IBJ: 1 punt
 • ITAA: 1,5 uren (categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Andere suggesties…