[widget_categories cat='15']

[widget_categories cat='107']

Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Resultaat 1–16 van de 35 resultaten wordt getoond

Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek

120,00 excl. btw

Mr. Frank Burssens maakt in deze opleiding een grondige analyse van het deskundigenonderzoek en de daarbij horende nieuwigheden uit de recente (Potpourri-)wetten.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Auteursrecht: een overzicht van rechtspraak

120,00 excl. btw

Mr. Joris Deene geeft een praktijkgerichte stand van zaken over het auteursrecht aan de hand van een selectie van zowel Belgische als Europese rechtspraak.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Begunstigingsclausules in levensverzekeringen

120,00 excl. btw

Dhr. Paul Van Eesbeeck brengt de do’s-and-don’ts in kaart van begunstigingsclausules in levensverzekeringen en geeft tal van kapstokken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

2 uren/punten

Bekijk opleiding

De contractualisering van het goederenrecht

120,00 excl. btw

Tijdens deze webinar bespreekt dr. Siel Demeyere het onderscheid tussen de ‘kwalitatieve’ verbintenis en de  ‘persoonlijke’ verbintenis. Dit heeft in de praktijk immers heel wat gevolgen, niet enkel wat de automatische overdracht ervan betreft, maar bvb. ook op het vlak van ‘publiciteit’ (register op het kantoor rechtszekerheid), ‘verjaringstermijnen’, ‘bevoegde rechtbank’, ‘belastinggrondslag’,…

1 uur/punt

Bekijk opleiding

De gerechtelijke reorganisatie: een volledige praktijkgerichte analyse

180,00 excl. btw

De advocaten van Crivits & Persyn geven een volledige praktijkgerichte analyse van de gerechtelijke reorganisatie.

5 uren/punten

Bekijk opleiding

De hervorming van het goederenrecht

180,00 excl. btw

Tijdens deze opleiding krijgt u van 4 ervaren praktijkjuristen een overzicht van het nieuwe goederenrecht en de volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

6 uren/punten

Bekijk opleiding

De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid – Recente rechtspraak

120,00 excl. btw

Mr. Els Op de Beeck analyseert gedurende anderhalf uur de problematiek van de oplevering (privaat bouwrecht, woningbouw en overheidsopdrachten) én de tienjarige aansprakelijkheid aan de hand van recente rechtspraak.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen

180,00 excl. btw

De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen anno 2020. Biedt het nieuwe WVV opportuniteiten? Hoe kijkt de fiscus hier tegenaan? Een analyse van dhr. Carl Boudewyn en dhr. Dimitri Lemaire.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

De overeenkomst: totstandkoming en nietigheid

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar on demand analyseert prof. dr. Britt Weyts vooreerst de totstandkoming van de overeenkomst, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de precontractuele fase en de contractsweigering. In het tweede deel behandelt prof. dr. Frederik Peeraer het item nietigheid als sanctie voor problemen bij de totstandkoming (in het bijzonder het beoordelingstijdstip) en vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag of nietigheid wel zo nodig moet.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

De verkoop van een onroerend goed

120,00 excl. btw

Mr. Frank Burssens geeft een praktijkgericht overzicht van vijf topics inzake de verkoop van een onroerend goed en dit aan de hand van recente rechtspraak.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid

120,00 excl. btw

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven geeft tijdens deze opleiding een uitgebreide uiteenzetting over het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert.

2 uren/punten

Bekijk opleiding

Detachering en grensoverschrijdende tewerkstelling

120,00 excl. btw

Dhr. Bruno De Pauw en mr. Sophie Maes bespreken tijdens deze opleiding gedurende één uur 4 actuele topics met een impact inzake grensoverschrijdende tewerkstelling.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Echtscheiding

120,00 excl. btw

Mr. Steven Brouwers geeft een praktijkgerichte analyse van de echtscheiding. Zowel de Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO) als de Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT) worden uitvoerig besproken.

2 uren/punten

Bekijk opleiding

Erfpacht, opstal en vruchtgebruik – praktijkgerichte vragen die rijzen door de hervorming van het goederenrecht

120,00 excl. btw

Mr. William Timmermans en mr. Lieven Peeters geven een antwoord op tal van praktijkgerichte vragen over erfpacht, opstal en vruchtgebruik in het licht van de hervorming van het goederenrecht.

1/1,5 uur/punt

Bekijk opleiding

Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: de situatie van de werknemers

120,00 excl. btw

Mr. Kato Aerts en mr. Jurgen De Vreese geven een praktijkgerichte analyse van het lot van werknemers in geval van gerechtelijke reorganisatie of faillissement.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Grensoverschrijdende tewerkstelling: 2 actuele topics

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar on demand analyseren dhr. Bruno de Pauw en mr. Sophie Maes gedurende drie uren zowel de laatste ontwikkelingen inzake de Europese socialezekerheidscoördinatie als deze inzake arbeidsmigratie vanuit een praktische invalshoek.

3 uren/punten

Bekijk opleiding