Sociaal recht

[widget_categories cat='15']

[widget_categories cat='107']

Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Toont alle 15 resultaten

CAO’s onderhandelen met de vakbonden

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 28 JANUARI 2022

Tijdens deze webinar lichten mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts toe hoe CAO-onderhandelingen gevoerd worden en hoe een geldige en bindende CAO uiteindelijk wordt opgesteld.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022 – Programmawet van 27 december 2021 (Staatsblad van 31 december 2021)

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 4 FEBRUARI 2022

Op 1 januari 2022 is het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden in werking getreden. Mr. Jan Lein bespreekt de nieuwe principes en staat stil bij een aantal concrete problemen die het gevolg zullen zijn van deze wijzigingen.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 18 FEBRUARI 2022

Mr. Ann Witters analyseert vijf concrete probleemstellingen rond arbeidstijd en geeft concrete tips voor de praktijk.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Concurrentie binnen de onderneming vermijden

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 18 FEBRUARI 2022

Mr. Peter De Ryck, mr. Yves Lenders en mr. Kato Aerts geven een praktijkgericht overzicht van de diverse mogelijkheden om contractueel niet-concurrentie te voorzien ten aanzien van werknemers, bestuurders, aandeelhouders, zelfstandige consultants, handelsvertegenwoordigers, franchisenemers,…

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 MAART 2022

Wanneer is een gedrag op de werkvloer grensoverschrijdend? Mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders geven een praktijkgerichte analyse waarbij ook situaties die zich buiten het kader werkgever/werknemer bevinden (zelfstandige medewerkers, klanten, leveranciers…) aan bod komen.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Discriminatie op de werkvloer: een praktische handleiding voor de werkgever

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ann Witters geeft een praktische handleiding voor de werkgever aan de hand van do’s and dont’s, geïllustreerd met rechtspraak. Uiteraard komen zowel het sollicitatieproces, de dagelijkse werkzaamheden als de problematiek van ontslag aan bod.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Aansprakelijkheden als werkgever: een praktijkgerichte update

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders maken een analyse van de zogenaamde harde veiligheid en het psychosociaal welzijn. Op de dwarsdoorsnede van het sociaal recht, strafrecht, welzijnsrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht worden praktisch bruikbare tips gegeven over hoe goed omgaan met veiligheid niet alleen leidt tot minder risico’s, maar ook tot meer welzijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Managementovereenkomsten

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Dieter Dejonghe en mr. Ines Vandevelde lichten toe hoe men kan vermijden dat een managementovereenkomst wordt geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst en welke impact de nieuwe B2B-wet heeft op bepaalde clausules zoals het vergoedingssysteem, confidentialiteit, concurrentie, aansprakelijkheid…

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Grensoverschrijdende tewerkstelling: what’s new?

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Dhr. Bruno De Pauw en mr. Sophie Maes bespreken twee actuele topics inzake grensoverschrijdende tewerkstelling: zowel de laatste ontwikkelingen inzake de sociale zekerheid als inzake arbeidsmigratie vanuit een praktische invalshoek geanalyseerd.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Binden en belonen van medewerkers

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jan Lein neemt vooreerst binden en belonen met (potentieel)zeggenschap onder de loep. Naast de klassieke technieken zoals bonussen en winstpremies wordt ook ingegaan op het verlenen van aandelen en aandelenopties. Maar wat zijn de sociaalrechtelijke en fiscale gevolgen hiervan? Hoe zit het dan met stemrecht? In het tweede deel gaat de aandacht naar de diverse mogelijkheden van creatief belonen zonder medezeggenschap.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Werken in een ander land: welk arbeidsrecht is van toepassing?

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Bij een tewerkstelling in en ander land stelt zich uiteraard de vraag welk arbeidsrecht van toepassing is en hoe die tewerkstelling sluitend in een contract kan geregeld worden. Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Martijn Baert u een praktijkgericht overzicht van deze problematiek, met aandacht voor de meest recente rechtspraak in deze materie.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts maken een analyse van wat mogelijk is anno 2021 inzake de terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Brexit: wat nu met arbeidsmigratie en sociale zekerheid?

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Dhr. Bruno De Pauw en mr. Sophie Maes bespreken de concrete gevolgen van Brexit voor werknemers en zelfstandigen inzake arbeidsmigratie en sociale zekerheid.

2 uren /2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: rechten en plichten van werkgever, sollicitant en (ex-)werknemer

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Isabel Plets geeft een praktijkgericht overzicht van de problematiek van privacy en gegevensbescherming in een arbeidsrechtelijke context en dit bij alle stappen van de arbeidsovereenkomst.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Sociale inspectie: een update in het kader van sociale dumping

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Daan De Backer geven een praktijkgerichte analyse van de (verboden) terbeschikkingstelling, sociale dumping, de bevoegdheden van de sociale inspectie, het verloop van het onderzoek en de eventuele bestraffing.

3 uren/ 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding