Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Arbeid & Sociale zekerheid

[widget_categories cat='15']

[widget_categories cat='107']

Resultaat 1–16 van de 24 resultaten wordt getoond

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt…

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 30 AUGUSTUS 2022

Tijdens deze webinar zullen mr. Liesbet Vandenplas en mr. Anneleen Van de Meulebroucke u de voornaamste principes van de aankomende wetgeving toelichten vanuit een multidisciplinaire benadering, zowel voor de publieke als de private sector. Zij bieden u een overzicht van de verplichtingen van uw organisatie en praktische tips, waarmee u in uw onderneming aan de slag kan.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 30 SEPTEMBER 2022

Mr. Isabel Plets en mr. Eveline Ankaert gaan in op de (nieuwe) regels inzake re-integratie van langdurig en veelvuldig zieken. Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig of veelvuldig zieke werknemer?

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Car policies: 15 aandachtspunten onder de loep

195,00 excl. btw

WEBINAR OP 6 OKTOBER

Mr. Kato Aerts en mr. Philip De Roo nemen de belangrijkste aandachtspunten inzake car policies op een praktijkgerichte wijze onder de loep. Telkens zullen zij oplossingen suggereren om eventuele problemen ofwel te voorkomen, ofwel juridisch correct op te lossen. Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Alternatieve verloning. Hoe het loon van uw werknemers optimaliseren?’ (840 p.)

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

In conflict met de RSZ

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 21 OKTOBER 2022

Mr. Bart Adriaens en mr. Veerle Van Keirsbilck geven een analyse van de aanpak van de RSZ-inspectie op basis van hun uitgebreide praktijkervaringen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de controles op de formaliteiten die gepaard gaan met op maat uitgewerkte verloningen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Summer Deal ‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

545,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De Summer Deal ‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’ bestaat uit 8 webinars on demand en wordt u aangeboden aan €545 (in plaats van €1.160).

15,5 uren / 14 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Summer Deal ‘Internationale tewerkstelling’

295,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De Summer Deal ‘Internationale tewerkstelling’ bestaat uit 4 webinars on demand en wordt u aangeboden aan €295 (in plaats van €545).

6,5 uren / 6 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Summer Deal ‘Sociaal recht – Welzijn op het werk’

395,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De Summer Deal ‘Sociaal recht – Welzijn op het werk’ bestaat uit 5 webinars on demand en wordt u aangeboden aan €395 (in plaats van €700).

11 uren / 10 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

125,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Ann Witters de regelgeving als een Belgische werkgever zijn werknemers voor (dag)opdrachten uitstuurt naar het buitenland. Dit betreft opdrachten van een week of een maand, maar evenzeer het bezoek aan een internationaal congres of telewerk vanuit het buitenland. In al deze situaties moet rekening worden gehouden met mogelijke beperkingen op het recht om in het buitenland te werken, de eventuele impact op het toepasselijke arbeidsrecht, de sociale zekerheidswetgeving en de fiscaliteit.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak en de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

125,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Sabine Vanoverbeke een praktijkgerichte bespreking van de laatste ontwikkelingen inzake individueel ontslagrecht, waarbij de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de te verwachten nieuwe wetgeving die betrekking heeft op de ontslagproblematiek.

1,5 uur / 1 punt (OVB / IBJ / ITAA)

Bekijk opleiding

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Isabel Plets een overzicht van de recentste ontwikkelingen (rechtspraak, standpunten GBA)  inzake privacy en gegevensbescherming in een arbeidsrechtelijke context.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreken mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders het feitelijk en wettelijk kader van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij wordt uiteraard ook ingegaan op de actiemogelijkheden en komt heel wat ongepubliceerde rechtspraak aan bod.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Ann Witters de zeer actuele problematiek van arbeidstijd en rusttijden. Hierbij komen uiteraard de vraagstukken rond wachtdienst en telewerk aan bod.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Concurrentie binnen de onderneming vermijden

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geven mr. Peter De Ryck, mr. Yves Lenders en mr. Kato Aerts een praktijkgericht overzicht van de diverse mogelijkheden om contractueel niet-concurrentie te voorzien ten aanzien van werknemers, handelsvertegenwoordigers of bestuurders.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Jan Lein u een overzicht van het nieuw fiscaal regime dat van toepassing is op buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn na de programmawet van 27 december 2021. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij een aantal concrete problemen die het gevolg zullen zijn van deze wijzigingen.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

CAO’s onderhandelen met de vakbonden

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Kato Aerts licht toe hoe  CAO-onderhandelingen gevoerd worden en hoe een geldige en bindende CAO uiteindelijk wordt opgesteld.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Discriminatie op de werkvloer: een praktische handleiding voor de werkgever

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ann Witters geeft een praktische handleiding voor de werkgever aan de hand van do’s and dont’s, geïllustreerd met rechtspraak. Uiteraard komen zowel het sollicitatieproces, de dagelijkse werkzaamheden als de problematiek van ontslag aan bod.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding