Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Binnen de Europese Administratieve Commissie werd een werkgroep opgericht om te onderzoeken of de aanwijsregels die het bevoegde land bepalen in situaties van telewerk nog aangepast zijn aan de huidige realiteit. Dhr. Bruno De Pauw heeft de verantwoordelijkheid opgenomen als Rapporteur om de werking van de groep in goede banen te leiden. De groep is er effectief in geslaagd een compromis te bereiken en heeft een model van kaderakkoord opgesteld dat opengesteld is ter ondertekening voor de lidstaten. Momenteel wordt gewerkt aan de concrete uitwerking ervan. Tijdens deze webinar on demand bekomt u vanuit de eerste hand informatie over de nieuwe regels, hun interpretatie en uitwerking, handige tips en tricks én de eerste praktijkervaringen na 1 juli 2023.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Telewerken heeft sedert de Corona-crisis duidelijk aan belang gewonnen en steeds meer bedrijven zijn geconfronteerd geweest met de vraag tot (volledig of gedeeltelijk) blijvend telewerk door hun werknemers.

Er is enerzijds puur telewerken, maar anderzijds ook het hybride werken (deels op kantoor en deels thuis) en zelfs de zogenaamde ‘workation’, waarbij telewerk verricht wordt vanuit een of ander aangenaam vakantieoord.

Na de COVID-19 “freeze” van het bevoegde land inzake sociale zekerheid werd een transitieperiode ingevoerd die liep van 1 juli 2022 tot 31 december 2022, maar verlengd werd tot 30 juni 2023.

In anticipatie van het einde van deze transitieperiode, werd er binnen de Europese Administratieve Commissie een werkgroep opgericht om te onderzoeken of de aanwijsregels die het bevoegde land bepalen in situaties van telewerk nog aangepast zijn aan de huidige realiteit. De heer Bruno De Pauw heeft de verantwoordelijkheid opgenomen als Rapporteur om de werking van de groep in goede banen te leiden. De groep is er effectief in geslaagd een compromis te bereiken en heeft een model van kaderakkoord opgesteld dat opengesteld is ter ondertekening voor de lidstaten. Op 6 juni 2023 heeft België dat kaderakkoord ondertekend.

Tijdens deze webinar on demand bekomt u vanuit de eerste hand informatie over de nieuwe regels, hun interpretatie en uitwerking, handige tips en tricks én de eerste praktijkervaringen na 1 juli 2023.

 

DOCENT
 • Dhr. Bruno De Pauw, adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ

 

DATUM OPNAME
 • 19/09/2023

 

PROGRAMMA

Principes

 • De nieuwe regels zijn enkel van toepassing op de werknemers die enerzijds telewerken in de lidstaat waar ze wonen en de meerderheid van hun werkzaamheden verrichten in de lidstaat waar hun werkgever gevestigd is.
 • De werkgroep definieert volgende belangrijke criteria om telewerk in het kader van het kaderakkoord te definiëren:
  • Enkel zuiver locatie-onafhankelijk telewerk komt in aanmerking, m.a.w. werkzaamheden die vanuit gelijk welke plaats kunnen uitgevoerd worden.
  • Het moet gaan om werken die doorgaans over een IT-verbinding kunnen uitgevoerd worden, dus een puur manueel administratieve taken zonder gebruik van een PC en internetverbinding zijn uitgesloten
 • Telewerkers, die aan de criteria voldoen en minder dan 50% van hun professionele tijd telewerken vanuit hun woonland, zijn onderworpen aan het sociale zekerheidsstelsel van de lidstaat waar de werkgever is gevestigd en waar ze de meerderheid van hun werkzaamheden uitvoeren. Deze regel, die afwijkt van de normale aanwijsregels, moet aangevraagd worden. De keuze om gebruik te maken van de speciale telewerkregel of niet moet in onderling overleg tussen werkgever en werknemer gemaakt worden.
 • De nieuwe regels zijn niet van toepassing op bvb een werknemer die naast telewerk in zijn woonstaat ook nog structureel als handelsvertegenwoordiger klanten bezoekt in een derde staat (dus niet degene waar zijn werkgever gevestigd is)
 • De nieuwe regels zijn een aanvulling op de bestaande regels en situaties die niet aan de specifieke criteria voldoen, zullen verder beoordeeld worden op basis van de bestaande aanwijsregels
 • Voor situaties die onder de criteria vallen, zal de werkgever een A1-certificaat kunnen aanvragen in het land waar hij gevestigd is. Dit land zal de situatie beoordelen en ingeval van een goedkeuring het A1-certificaat afleveren. Daarna zal het land waar de werkgever gevestigd is het woonland van de werknemer informeren.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking op 1 juli 2023 ten aanzien van de lidstaten die het kaderakkoord ondertekend hebben. Enkel indien het woonland van de werknemer en het land waar de werkgever gevestigd is beiden ondertekend hebben, is het akkoord van toepassing.

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (categorie A)

Andere suggesties…