[widget_categories cat='15']

[widget_categories cat='107']

Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Resultaat 1‚Äď16 van de 20 resultaten wordt getoond

De contractualisering van het goederenrecht

120,00 excl. btw

Tijdens deze webinar bespreekt dr. Siel Demeyere het onderscheid tussen de ‚Äėkwalitatieve‚Äô verbintenis en de¬† ‚Äėpersoonlijke‚Äô verbintenis. Dit heeft in de praktijk immers heel wat gevolgen, niet enkel wat de automatische overdracht ervan betreft, maar bvb. ook op het vlak van ‚Äėpubliciteit‚Äô (register op het kantoor rechtszekerheid), ‚Äėverjaringstermijnen‚Äô, ‚Äėbevoegde rechtbank‚Äô, ‚Äėbelastinggrondslag‚Äô,‚Ķ

1 uur/punt

Bekijk opleiding

De gerechtelijke reorganisatie: een volledige praktijkgerichte analyse

180,00 excl. btw

De advocaten van Crivits & Persyn geven een volledige praktijkgerichte analyse van de gerechtelijke reorganisatie.

5 uren/punten

Bekijk opleiding

De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen

180,00 excl. btw

De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen anno 2020. Biedt het nieuwe WVV opportuniteiten? Hoe kijkt de fiscus hier tegenaan? Een analyse van dhr. Carl Boudewyn en dhr. Dimitri Lemaire.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

De overeenkomst: totstandkoming en nietigheid

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar on demand analyseert prof. dr. Britt Weyts vooreerst de totstandkoming van de overeenkomst, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de precontractuele fase en de contractsweigering. In het tweede deel behandelt prof. dr. Frederik Peeraer het item nietigheid als sanctie voor problemen bij de totstandkoming (in het bijzonder het beoordelingstijdstip) en vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag of nietigheid wel zo nodig moet.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

De verkoop van een onroerend goed

120,00 excl. btw

Mr. Frank Burssens geeft een praktijkgericht overzicht van vijf topics inzake de verkoop van een onroerend goed en dit aan de hand van recente rechtspraak.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Erfpacht, opstal en vruchtgebruik – praktijkgerichte vragen die rijzen door de hervorming van het goederenrecht

120,00 excl. btw

Mr. William Timmermans en mr. Lieven Peeters geven een antwoord op tal van praktijkgerichte vragen over erfpacht, opstal en vruchtgebruik in het licht van de hervorming van het goederenrecht.

1/1,5 uur/punt

Bekijk opleiding

Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: de situatie van de werknemers

120,00 excl. btw

Mr. Kato Aerts en mr. Jurgen De Vreese geven een praktijkgerichte analyse van het lot van werknemers in geval van gerechtelijke reorganisatie of faillissement.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Handelscontracten anno 2021: impact B2B-wetgeving én Covid-19

180,00 excl. btw

Tijdens het eerste deel geven mr. Geert Bovy en dr. Joost Vynckier een praktijkgerichte uiteenzetting over de nieuwe B2B-wetgeving. Tijdens het tweede deel maakt dr. Stijn Claeys een analyse van de impact van het coronavirus op handelshuur en andere handelscontracten.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

Het fiscaal kapitaalbegrip: de impact van het nieuwe WVV

120,00 excl. btw

Tijdens deze webinar on demand maakt mr. Henk Verstraete een praktijkgerichte analyse van de fiscale gevolgen van het WVV in het algemeen en de afschaffing van het kapitaalbegrip in het bijzonder, met aandacht voor zowel opportuniteiten als mogelijke valstrikken.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

ICT-contracten en gegevensbescherming

120,00 excl. btw

Mr. Ruben Roex geeft u een praktijkgerichte analyse van de meer dan actuele problematiek van alles wat gegevensbescherming betreft in het kader van ICT-contracten. Uiteraard kan ook Schrems II niet ontbreken in deze uiteenzetting.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

ICT-contracten opstellen en beoordelen

120,00 excl. btw

Mr. Stefan Van Camp geeft een praktijkgerichte analyse van verschillende ICT-overeenkomsten, die zowel in het licht van recente wetgeving en rechtspraak, als de snelle technische evoluties worden geanalyseerd.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Onrechtmatige bedingen vanaf 1 december 2020 – Wat met contractvrijheid en wilsautonomie?

120,00 excl. btw

Veel algemene voorwaarden zullen vanaf 1 december 2020 (deels) ongeldig of niet afdwingbaar (kunnen) zijn en ook in B2C-verhoudingen is er een uitgebreide zwarte lijst van bedingen die onder alle omstandigheden onrechtmatig zijn. Tijdens deze webinar geeft prof. dr. Reinhard Steennot u daarom een overzicht van de verschillende regels ter bescherming van de zwakkere partij, telkens toegelicht in een context van respectievelijk B2B of B2C.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: rechten en plichten van werkgever, sollicitant en (ex-)werknemer

180,00 excl. btw

Mr. Isabel Plets geeft een praktijkgericht overzicht van de problematiek van privacy en gegevensbescherming in een arbeidsrechtelijke context en dit bij alle stappen van de arbeidsovereenkomst.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet

120,00 excl. btw

Mr. Frank Burssens geeft een overzicht van de juridische aspecten bij de renovatie van een appartementsgebouw. Ook de problematieken van sloop, wederopbouw en bovenbouw worden uitvoerig besproken.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Sociale inspectie: een update in het kader van sociale dumping

165,00 excl. btw

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Daan De Backer geven een praktijkgerichte analyse van de (verboden) terbeschikkingstelling, sociale dumping, de bevoegdheden van de sociale inspectie, het verloop van het onderzoek en de eventuele bestraffing.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

Van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) naar maatschap: een stille revolutie

120,00 excl. btw

Mr. Siegfried Busscher en mr. Joost van Riel maken een analyse van de ‚Äúnieuwe‚ÄĚ maatschap en bijzondere aandacht wordt besteed aan de vrijheid in het opstellen van maatschapscontracten en de met de maatschap gemaakte afspraken, ook wat de schuldeisers van de tijdelijke maatschap betreft.

1 uur/punt

Bekijk opleiding