Update van het arbeidsreglement en van de template arbeidsovereenkomst in het licht van recente wetswijzigingen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 20 JANUARI 2023

Als gevolg van recente wetgeving, zoals onder andere de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de Arbeidsdeal en het in het parlement aangenomen wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, moet het arbeidsreglement worden geactualiseerd, maar tevens is het aan te raden de template arbeidsovereenkomst te reviewen. Tijdens deze webinar geven mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts u daarom een overzicht van de actualisaties die best ten spoedigste worden verwerkt.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Als gevolg van recente wetgeving, zoals onder andere de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de Arbeidsdeal en de Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, moet het arbeidsreglement worden geactualiseerd, maar tevens is het aan te raden de template arbeidsovereenkomst te reviewen.

Tijdens deze opleiding krijgt u een overzicht van de actualisaties die best ten spoedigste worden verwerkt.

Belangrijk is uiteraard dat voor bepaalde aanpassingen de specifieke wijzigingsprocedure moet worden gevolgd (akkoord ondernemingsraad of opmerkingen van werknemers), maar dat is niet voor alle aanpassingen het geval.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 20 januari 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Jan Hofkens, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Kato Aerts, advocaat-counsel Lydian
PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

ARBEIDSREGLEMENT

1. Overzicht van de aan te passen bepalingen:

  • bijkomende informatie rond de opzegging van een arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen ontslag
  • het recht op opleiding
  • de introductie van de vierdagenweek of wisselende werkweek
  • de afwijking van de algemene regel van het verplicht ziektebriefje voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid voor werkgevers met minder dan 50 werknemers.
   het recht op deconnectie
  • lijst van alle collectieve arbeidsovereenkomsten en/of collectieve akkoorden gesloten binnen de onderneming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden
   interessante adressen van de RSZ
  • bepaling over dagelijkse variabele uurroosters

2. Voor welke aanpassingen moet de specifieke wijzigingsprocedure worden gevolgd (akkoord ondernemingsraad of opmerkingen van werknemers), voor welke andere aanpassingen is dat niet het geval?

3. Is het aan te raden om alle aanpassingen in één keer door te voeren?

4. Tegen wanneer moeten de aanpassingen worden doorgevoerd, zijn er sancties voorzien bij laattijdigheid?

ARBEIDSOVEREENKOMST

1. Overzicht van de clausules welke best worden herbekeken in de template arbeidsovereenkomst:

  • het exclusiviteitsbeding
  • de clausule rond intellectuele eigendomsrechten

2. Zijn er ook hier voor de template aanpassingen waarvoor een specifieke wijzigingsprocedure moet worden gevolgd (akkoord ondernemingsraad of opmerkingen van werknemers)?

3. Is het ook hier aan te raden om alle aanpassingen in één keer door te voeren

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTESTEN

 • OVB: 2 standaardpunten
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • IBJ: 2 punten
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…