Re-integratie en ontslag van
langdurig/veelvuldig zieke werknemers

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 27 JANUARI 2023

Mr. Isabel Plets en mr. Eveline Ankaert gaan in op de (nieuwe) regels inzake re-integratie van langdurig en veelvuldig zieken. Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig of veelvuldig zieke werknemer?

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Werkgevers worden steeds meer geconfronteerd met werknemers die langdurig of veelvuldig afwezig zijn wegens ziekte, stijgende werkdruk, stress, burn-out, enzovoort. Het spreekt dan ook voor zich dat dit voor serieuze uitdagingen zorgt voor zowel de werknemer, die mogelijks met emotionele en financiële problemen te kampen krijgt, als voor de werkgever die zijn organisatie moet bijsturen, rekening houdend met de eventuele terugkeer van de zieke werknemer.

Tijdens deze webinar wordt ingegaan op de re-integratie van langdurig zieken. ’Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig zieke werknemer?

Aanleiding van deze webinar zijn vooreerst de nieuwe regels rond re-integratie van werknemers. Vanaf 1 oktober 2022 is immers het nieuw KB van 11 september 2022 (Staatsblad van 20 september 2022) van kracht dat de re-integratie van langdurig zieke werknemers regelt. Daarnaast treedt dp 28 november 2022 de Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid in werking (Staatsblad van 18 november 2022). Deze wet omvat drie belangrijke wijzigingen: de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift, de voorwaarden om een beroep te doen op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de voorwaarden voor de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 27 januari 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN

 • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
 • Mr. Eveline Ankaert, counsel Lydian

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u: uiteenzetting

Re-integratie van langdurig zieke werknemers

 • Initiatief en opstart van het formeel/informeel re-integratietraject
  • De werknemer
  • De werkgever
  • Het ziekenfonds
 • De re-integratiebeoordeling en de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts
  • Onderzoek en overleg
  • Re-integratiebeoordeling
  • Termijn
  • Gevolgen
  • Beroepsprocedure
 • Het re-integratieplan
  • Overleg en opmaak
  • Termijn en inhoud
  • Cumulatie met arbeidsongeschiktheidsuitkering – toegelaten arbeid ziekteverzekering
  • Aanvaarding of weigering van re-integratieplan en gevolgen op arbeidsovereenkomst
 • Uitvoering van het re-integratieplan
 • Het collectief re-integratiebeleid van de onderneming: verplicht of good to have?
 • Beëindiging van definitief arbeidsongeschikte werknemers wegens medische overmacht

Ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

 • Discriminatie omwille van gezondheidstoestand
 • Kennelijk onredelijk ontslag (CAO nr. 109)
 • Praktische tips: do’s and don’ts

14u – 14u30: vraagstelling

 

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…