Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 30 SEPTEMBER 2022

Mr. Isabel Plets en mr. Eveline Ankaert gaan in op de (nieuwe) regels inzake re-integratie van langdurig en veelvuldig zieken. Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig of veelvuldig zieke werknemer?

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Werkgevers worden steeds meer geconfronteerd met werknemers die langdurig of veelvuldig afwezig zijn wegens ziekte, stijgende werkdruk, stress, burn-out, enzovoort. Het spreekt dan ook voor zich dat dit voor serieuze uitdagingen zorgt voor zowel de werknemer, die mogelijks met emotionele en financiële problemen te kampen krijgt, als voor de werkgever die zijn organisatie moet bijsturen, rekening houdend met de eventuele terugkeer van de zieke werknemer.

Tijdens deze webinar wordt ingegaan op de re-integratie van langdurig zieken. ’Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig zieke werknemer?

Aanleiding van deze webinar zijn de nieuwe regels rond re-integratie van werknemers. Op vandaag zijn deze nog niet goedgekeurd, maar we anticiperen dat dit net voor of net na de zomer wel het geval is. Uiteraard zullen de sprekers hier tijdens deze webinar dan dieper op ingaan.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 30 september 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN

 • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
 • Mr. Eveline Ankaert, counsel Lydian

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u: uiteenzetting

Re-integratie van langdurig zieke werknemers

 • Initiatief en opstart van het formeel/informeel re-integratietraject
  • De werknemer
  • De werkgever
  • Het ziekenfonds
 • De re-integratiebeoordeling en de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts
  • Onderzoek en overleg
  • Re-integratiebeoordeling
  • Termijn
  • Gevolgen
  • Beroepsprocedure
 • Het re-integratieplan
  • Overleg en opmaak
  • Termijn en inhoud
  • Cumulatie met arbeidsongeschiktheidsuitkering – toegelaten arbeid ziekteverzekering
  • Aanvaarding of weigering van re-integratieplan en gevolgen op arbeidsovereenkomst
 • Uitvoering van het re-integratieplan
 • Het collectief re-integratiebeleid van de onderneming: verplicht of good to have?
 • Beëindiging van definitief arbeidsongeschikte werknemers wegens medische overmacht

Ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

 • Discriminatie omwille van gezondheidstoestand
 • Kennelijk onredelijk ontslag (CAO nr. 109)
 • Praktische tips: do’s and don’ts

14u – 14u30: vraagstelling

 

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…