In conflict met de RSZ

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 21 OKTOBER 2022

Mr. Bart Adriaens en mr. Veerle Van Keirsbilck geven een analyse van de aanpak van de RSZ-inspectie op basis van hun uitgebreide praktijkervaringen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de controles op de formaliteiten die gepaard gaan met op maat uitgewerkte verloningen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Er vinden weer volop RSZ-inspecties plaats en deze winnen meer en meer aan belang. Het klassiek loonpakket maakt immers plaats voor een op maat uitgewerkte verloning waarbij naast het brutoloon ook tal van voordelen toegekend worden. Belangrijk is uiteraard dat de formaliteiten bij de toekenning van dergelijke voordelen correct worden nageleefd. Deze zaken worden immers steeds gecontroleerd bij RSZ-controles.

Tijdens deze webinar wordt daarom een analyse gegeven van de aanpak van de RSZ-inspectie en dit op basis van de uitgebreide praktijkervaringen van de sprekers.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 21 oktober 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Bart Adriaens, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Veerle Van Keirsbilck, advocaat Claeys & Engels

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u00: uiteenzetting

Wordt behandeld:

 • Een inspectie in de praktijk: de aanpak van dergelijke RSZ-inspecties en hoe hierop best voorbereid te zijn wordt concreet uitgewerkt tijdens deze webinar:
  • over welke items zijn er klassiek de meeste discussies?
   Aandacht voor bvb. de kostenvergoeding en de bedrijfswagens
  • hoe verloopt een inspectie in de praktijk?
  • wat inzake de bijstand van een advocaat of adviseur?
  • …
 • Wat kan de onderneming ondernemen indien ze niet akkoord is met het standpunt van de RSZ?
 • Wie draagt de bewijslast in deze discussies?
 • Welke invorderingsmogelijkheden heeft de RSZ?
 • Wat zijn de beroepsmogelijkheden?
 • Is het mogelijk bij voorbaat akkoorden te sluiten om discussies te voorkomen?

14u – 14u30: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Andere suggesties…