Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts maken een analyse van wat mogelijk is anno 2021 inzake de terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

De Belgische arbeidswetgeving stelt principieel en uitdrukkelijk dat het verboden is om als werkgever zijn werknemers ter beschikking te stellen van een derde die deze werknemers gebruikt en er gezag over uitoefent. Het in- of uitlenen van personeel kan dus onwettelijk zijn en aanleiding geven tot strafsancties of administratieve boeten. Bovendien kunnen er gevolgen zijn inzake arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht.

Nochtans zijn er een aantal uitzonderingen die dergelijke terbeschikkingstelling wel mogelijk maakt, maar waarbij de regels strikt dienen nagevolgd te worden. Zo is er uiteraard uitzendarbeid, maar daarnaast is het ook uitzonderlijk toegestaan dat een werkgever die geen uitzendbureau is zijn vaste werknemers voor een beperkte tijd uitleent aan een ander bedrijf, als hij daarvoor de voorafgaande toestemming heeft gekregen van de arbeidsinspectie.

 

DOCENTEN
 • Mr. Jan Hofkens, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Kato Aerts, advocaat-vennoot Lydian

 

DATUM OPNAME
 • 30/08/2021

 

PROGRAMMA

Uitzendarbeid als toegelaten vorm van terbeschikkingstelling

 • De driehoeksverhouding tussen partijen, het sluiten van verschillende overeenkomsten
 • Duur en procedure

Toegelaten terbeschikkingstelling van personeel

 • Onder welke strikte voorwaarden is terbeschikkingstelling toch mogelijk?
 • Welke zijn de sancties in het geval van een verboden terbeschikkingstelling?
 • Schorsen van de arbeidsovereenkomst als oplossing
 • Terbeschikkingstelling in het kader van een werkgeversgroepering

(Onder)aanneming van diensten als oplossing

 • Waar ligt de grens tussen onderaanneming en verboden terbeschikkingstelling?
 • Aandachtspunten om schijnzelfstandigheid te vermijden

Detachering en terbeschikkingstelling van buitenlandse arbeidskrachten

 • Welke specifieke verplichtingen en aandachtspunten gelden bij internationale detachering?
 • Wanneer riskeert men hoofdelijke aansprakelijkheid?
 • Wat is de impact van de Corona-pandemie en de regeringsmaatregelen die in dit kader werden genomen?

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTESTEN

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten


 

Andere suggesties…