Beroep doen op externe dienstverleners :
6 valstrikken (en tips om die te ontlopen)

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar gaat mr. Dieter Dejonghe in op een aantal problemen en gevaren verbonden aan de samenwerking met externe dienstverleners. Volgende topics worden uitvoerig besproken: schijnzelfstandigheid, verbod op terbeschikkingstelling, hoofdelijke aansprakelijkheid, buitenlandse ondernemingen, bedrijfsgeheimen en niet-concurrentie, de toepassing van de Welzijnswet.

1 uur / 1,5 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Wanneer een onderneming beroep doet op zelfstandigen of werknemers van een andere werkgever, komt men in een volledig ander speelveld terecht dan wanneer men zelf een werknemer aanwerft.

Tijdens deze webinar gaat mr. Dieter Dejonghe in op een aantal problemen en gevaren verbonden aan deze samenwerkingsvormen, waarbij er ook aandacht besteed wordt aan de veelvuldige toepassing van het sluiten van contracten met een dienstverlener die opereert via een vennootschap.

 

DOCENT
 • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels

 

DATUM OPNAME
 • 25/11/2022

 

PROGRAMMA

Valstrik 1. Schijnzelfstandigheid
Wanneer is er het risico dat de zelfstandige waarmee samengewerkt wordt plots gaat claimen dat hij/zij in feite in dienst is van de opdrachtgever, met alle financiële hallucinante gevolgen vandien? Of dat niet de zelfstandige, maar de sociale inspectie, dit plots beweert en de rekening presenteert… hoe zich optimaal indekken om dergelijk risico te counteren?

Valstrik 2. Verbod op terbeschikkingstelling
Dikwijls is er een samenwerkingsovereenkomst met een onderneming, die voor kortere of langere termijn haar eigen werknemers in een andere onderneming werkzaamheden laat uitvoeren, omdat dit dikwijls veel efficiënter is. Hoe vermijden dat dit door de sociale inspectie wordt gecatalogeerd als een volgens het Belgisch recht ’verboden terbeschikkingstelling’, zodat die personen niet alleen plots personeel worden, maar de onderneming waar deze tijdelijk werken ook nog eens strafrechtelijk wordt veroordeeld?

Valstrik 3. Hoofdelijke aansprakelijkheid
In heel wat gevallen is een opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk, wat betekent dat deze dan moet opdraaien voor de lonen die de externe dienstverlener verschuldigd is aan zijn personeel (bvb. de bouwsector of bij tewerkstelling van illegale vreemdelingen). Welke sectoren moeten bij knipperlichten doen branden dat er een gevaar is en welke stappen dienen er ondernomen te worden om dit zo veel mogelijk uit te sluiten?

Valstrik 4. Werken met niet in België gevestigde ondernemingen
Waarop moet er specifiek gelet worden als er een contract afgesloten wordt met een binnen de EU gevestigde onderneming. Welke zaken moet de Belgische contractpartij controleren inzake het personeel van de buitenlandse dienstverlener ?

Valstrik 5. Bescherming van bedrijfsgeheimen, niet-concurrentie
Wat als de contractant toegang heeft tot gevoelige informatie: wat zijn de rechten van de opdrachtgever, hoe kan deze zich beschermen?
Hoe zich contractueel voldoende indekken om te vermijden dat de externe dienstverlener nadien met het cliënteel gaat lopen, wat zijn de termijnen, de geografische begrenzing van een geldig niet-concurrentiebeding?

Valstrik 6. De toepassing van de Welzijnswet
Wat bepaalt de Welzijnswet inzake derden die werkzaamheden verrichten binnen de onderneming-opdrachtgever? Welke contractuele bepalingen zijn in dit verband nodig ?

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 1 standaardpunt
 • IBJ: 1 punt
 • ITAA (categorie A): 1,5 uur

Andere suggesties…