Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Op 1 juli 2024 werd de Wet van 7 februari 2024 houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad en de wet zal in werking treden op 1 januari 2025. Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe bezorgen u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – FSMA – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Op 1 juli 2024 werd de Wet van 7 februari 2024 houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad en de wet zal in werking treden op 1 januari 2025.

Boek 6 is nu onderverdeeld in zeven hoofdstukken volgens een eenvoudig en duidelijk schema. Wat de ‘quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent’ betreft, een item waarover er heel wat discussies zijn ontstaan, is het uiteindelijk zo dat de schuldeiser uit het hoofdcontract opnieuw een buitencontractuele vordering krijgt tegen de uitvoeringsagent en er geen sprake meer is van een rechtstreekse vordering.

Tijdens deze opleiding bezorgen prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk.

 

DOCENTEN
 • Prof. dr. Ignace Claeys, Hoogleraar UGent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht / Advocaat-vennoot Eubelius
 • Prof. dr. Thijs Tanghe, Titularis vak Verbintenissenrecht VUB / Advocaat Eubelius

 

DATUM OPNAME
 • 5/03/2024

 

PROGRAMMA

Volgende items komen aan bod

Inleiding en overzicht

 • Achtergrond
 • Structuur van het voorgesteld Boek 6
 • Doelstellingen
 • Aanvullend recht?

Werking in de tijd

 • Wanneer treden de nieuwe regels in werking?
 • Op welke feiten zullen de bepalingen van boek 6 van toepassing zijn?
 • Wat met de schadegevallen die zich voor de inwerkingtreding van de wet hebben voorgedaan, ook al strekken de gevolgen ervan zich uit tot na deze inwerkingtreding?

Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

 • Zal een contractspartij in de toekomst ook steeds buitencontractueel kunnen worden aangesproken in geval van een wanprestatie? Welke voorwaarden moeten er daartoe zijn voldaan?
 • In welke mate kunnen partijen de samenloop van aansprakelijkheden contractueel regelen, of zelfs uitsluiten?

Aansprakelijkheid van hulppersonen

 • Welke impact in de praktijk zal de afschaffing van de quasi-immuniteit van hulppersonen hebben?
 • Welke verweermiddelen kunnen hulppersonen inroepen?

Grondslagen van aansprakelijkheid

 • Welke nieuwigheden zijn er inzake de grondslagen van aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor eigen daad, voor andermans daad en voor zaken en dieren)?
 • Zal er een nieuw vermoeden van aansprakelijkheid gelden voor personen met een globaal en duurzaam toezicht op anderen?

Causaal verband

 • Op welke wijze wordt het uitgangspunt inzake het causaal verband versoepeld dan wel verstrengd?
 • Quid met proportionele aansprakelijkheden (verlies van een kans en alternatieve oorzaken)?

Schade en schadeloosstelling

 • Welke basisregels inzake de schadeloosstelling worden in het Wetsvoorstel verankerd?
 • Op welke wijze gaat het Wetsvoorstel om met de preventie van schade? Kunnen preventieve bevelen of verboden worden gevorderd?
 • Wat zijn de voorwaarden voor een bijkomende vergoeding van de nettowinst bij lucratieve fouten?
 • Quid met de schatting en begroting ex aequo et bono van de schade?
 • In welke mate kan een dading worden gesloten inzake nieuwe schade of de verergering van schade bij de aantasting van de fysieke integriteit?

Pluraliteit van aansprakelijken

 • Is er in de toekomst een in solidum aansprakelijkheid bij zowel samenlopende als gemeenschappelijke fouten?
 • Wat met een gedeelde aansprakelijkheid met de benadeelde en wanneer wordt deze niet aangenomen?
 • Hoe wordt het regres geregeld en wanneer is regres uitgesloten?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 165, kan u KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • BIV: 2 uren
 • FSMA: 2 uren
 • Sam-Tes: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Extra informatie

Datum

05/03/2024

Andere suggesties…