Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DINSDAG 5 MAART 2024

Het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) werd goedgekeurd op 1 februari 2024 en zal normalerwijze in juni 2024 gepubliceerd worden om in werking te treden op 1 januari 2025. Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe bezorgen u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – FSMA – ITAA – IGO)

Beschrijving

Op 1 februari 2024 werden de teksten inzake Boek 6 goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Boek 6 is nu onderverdeeld in zeven hoofdstukken volgens een eenvoudig en duidelijk schema. Wat de ‘quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent’ betreft, een item waarover er heel wat discussies zijn ontstaan, is het uiteindelijk zo dat de schuldeiser uit het hoofdcontract opnieuw een buitencontractuele vordering krijgt tegen de uitvoeringsagent en er geen sprake meer is van een rechtstreekse vordering.

Tijdens deze opleiding bezorgen prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 5 maart 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Prof. dr. Ignace Claeys, Hoogleraar UGent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht / Advocaat-vennoot Eubelius
 • Prof. dr. Thijs Tanghe, Titularis vak Verbintenissenrecht VUB / Advocaat Eubelius

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u : uiteenzetting

Volgende items komen aan bod

Inleiding en overzicht

 • Achtergrond
 • Structuur van het voorgesteld Boek 6
 • Doelstellingen
 • Aanvullend recht?

Werking in de tijd

 • Wanneer treden de nieuwe regels in werking?
 • Op welke feiten zullen de bepalingen van boek 6 van toepassing zijn?
 • Wat met de schadegevallen die zich voor de inwerkingtreding van de wet hebben voorgedaan, ook al strekken de gevolgen ervan zich uit tot na deze inwerkingtreding?

Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

 • Zal een contractspartij in de toekomst ook steeds buitencontractueel kunnen worden aangesproken in geval van een wanprestatie? Welke voorwaarden moeten er daartoe zijn voldaan?
 • In welke mate kunnen partijen de samenloop van aansprakelijkheden contractueel regelen, of zelfs uitsluiten?

Aansprakelijkheid van hulppersonen

 • Welke impact in de praktijk zal de afschaffing van de quasi-immuniteit van hulppersonen hebben?
 • Welke verweermiddelen kunnen hulppersonen inroepen?

Grondslagen van aansprakelijkheid

 • Welke nieuwigheden zijn er inzake de grondslagen van aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor eigen daad, voor andermans daad en voor zaken en dieren)?
 • Zal er een nieuw vermoeden van aansprakelijkheid gelden voor personen met een globaal en duurzaam toezicht op anderen?

Causaal verband

 • Op welke wijze wordt het uitgangspunt inzake het causaal verband versoepeld dan wel verstrengd?
 • Quid met proportionele aansprakelijkheden (verlies van een kans en alternatieve oorzaken)?

Schade en schadeloosstelling

 • Welke basisregels inzake de schadeloosstelling worden in het Wetsvoorstel verankerd?
 • Op welke wijze gaat het Wetsvoorstel om met de preventie van schade? Kunnen preventieve bevelen of verboden worden gevorderd?
 • Wat zijn de voorwaarden voor een bijkomende vergoeding van de nettowinst bij lucratieve fouten?
 • Quid met de schatting en begroting ex aequo et bono van de schade?
 • In welke mate kan een dading worden gesloten inzake nieuwe schade of de verergering van schade bij de aantasting van de fysieke integriteit?

Pluraliteit van aansprakelijken

 • Is er in de toekomst een in solidum aansprakelijkheid bij zowel samenlopende als gemeenschappelijke fouten?
 • Wat met een gedeelde aansprakelijkheid met de benadeelde en wanneer wordt deze niet aangenomen?
 • Hoe wordt het regres geregeld en wanneer is regres uitgesloten?

14u – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 165, kan u KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • BIV: aanvraag ingediend
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Extra informatie

Datum

05/03/2024

Andere suggesties…