Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

135,00 excl. btw

WEBINAR OP VRIJDAG 8 MAART 2024

Tijdens deze webinar bespreken mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers het Decreet van 27 oktober 2023. Het decreet lanceert immers de ‘zorgvuldigheidsplicht’, dat hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. Zo wil het de ketenaansprakelijkheid bij illegale tewerkstelling via onderaanneming verbeteren.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens de zomer van 2022 kwam aan het licht dat op een grote bouwwerf van het chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven slachtoffers van mensenhandel illegaal werden tewerkgesteld. Naar aanleiding van parlementaire vragen over het dossier-Borealis diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om een einde te maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de ‘zorgvuldigheidsplicht’, dat hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. Zo wil het de ketenaansprakelijkheid bij illegale tewerkstelling via onderaanneming verbeteren.

Tijdens deze webinar krijgt u van mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers alvast een overzicht van de bepalingen van dit decreet. Het Besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering zal geven aan de nieuwe bepalingen dient wel nog goedgekeurd te worden door de Vlaamse Regering en ook de datum van inwerkingtreding dient nog vastgelegd te worden.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 8 maart 2024
 • 15u – 16u

 

DOCENTEN
 • Mr. Veerle Van Keirsbilck, advocaat Claeys & Engels
 • Mr. Simon Albers, advocaat Claeys & Engels

 

PROGRAMMA

15u – 15u45 : uiteenzetting

Volgende items worden behandeld:

 • Een rappel van het kader: de verschillende bestaande mechanismes van hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Illegale tewerkstelling van derdelanders: wat is het en best practices
 • Een belangrijke nieuwigheid voor de hoofdelijke aansprakelijkheid voor tewerkstelling van illegale derdelanders: het invoeren van een minimale zorgvuldigheidsEvaluatie
  • de verplichting informatie op te vragen aan de rechtstreekse onderaannemer inzake:
   • de identificatie- en de contactgegevens van de rechtstreekse onderaannemer
   • de persoonlijke gegevens, de gegevens over de verblijfsrechtelijke situatie en de gegevens over de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers en buitenlandse zelfstandigen van de rechtstreekse onderaannemer met inbegrip van een aantal illustraties
  • de gevolgen van het feit dat de rechtstreekse onderaannemer niet ingaat op het verzoek om de informatiegegevens aan te brengen: het informeren van de sociale inspectie
  • de mogelijkheid voor de hoofdaannemer om niet aansprakelijk te worden gesteld indien hij tevens beschikt over een schriftelijke verklaring van zijn rechtstreekse onderaannemer waarin wordt bevestigd dat hij geen illegale werknemers uit derde landen tewerkstelt en dat ook niet zal doen. Hoe omgaan met contractuele clausules?
  • de opdrachtgever en hoofdaannemer kunnen enkel worden bestraft indien zij voorafgaand op de hoogte zijn van de illegale tewerkstelling, wat moet worden aangetoond door de Vlaamse Sociale Inspectie en dat kan ‘met alle mogelijke bewijsmiddelen’: wat betekent dit in de praktijk?
  • …

15u45 – 16u : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • bedrijfsjuristen, magistraten en advocaten
 • personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten en financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€135 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €135, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 1 standaardpunt
 • IBJ: 1 punt
 • ITAA: 1 uur (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Extra informatie

Datum

08/03/2024

Andere suggesties…