Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

[widget_categories cat='15']

[widget_categories cat='107']

Resultaat 1–16 van de 46 resultaten wordt getoond

De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 20 OKTOBER 2022

Mr. Maxime Colle bespreekt stap voor stap de koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement), welke tot doel heeft de risico’s voor beide partijen te minimaliseren en in kaart te brengen. Naast verschillende prijsmechanismes wordt ook ingegaan op het belang van Verklaringen en Garanties en de manieren van schadeloosstelling. Ook het tijdstip van ondertekening en het tijdstip van overdracht van de juridische eigendom van de aandelen komen aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB- IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Bekijk opleiding

Woninghuurdecreet: actuele betwistingen
(met boek)

255,00 excl. btw

WEBINAR OP 21 OKTOBER 2022

Tijdens deze webinar zal dhr. Koenraad De Greve vanuit zijn ervaringen als vrederechter een overzicht geven van de procedure bij betwistingen inzake huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019 en telkens praktijkgericht wijzen op de verschillen bij betwistingen inzake huurovereenkomsten die nog onder de federale huurwet vallen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV – IGO)

Bekijk opleiding

Woninghuurdecreet: actuele betwistingen
(zonder boek)

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 21 OKTOBER 2022

Tijdens deze webinar zal dhr. Koenraad De Greve vanuit zijn ervaringen als vrederechter een overzicht geven van de procedure bij betwistingen inzake huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019 en telkens praktijkgericht wijzen op de verschillen bij betwistingen inzake huurovereenkomsten die nog onder de federale huurwet vallen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV – IGO)

Bekijk opleiding

Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel: het antwoord op 25 praktijkvragen

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 17 NOVEMBER

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt bespreken een aantal praktijkgerichte vragen m.b.t. studentenhuur. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verschillen in studentenhuur tussen beide gewesten, aan de contractuele vrijheden en de (stedenbouw)kundige beperkingen bij collectieve huisvesting. Het boek ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen’ (Intersentia, maart 2022) is inbegrepen in de deelnameprijs.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

195,00 excl. btw

WEBINAR OP 18 NOVEMBER 2022

Tijdens dit webinar bespreekt mr. Luc Linders een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake handelshuur. Het RABG Themanummer Handelshuur 2022/1 is inbegrepen in de deelnameprijs.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV – IGO)

Bekijk opleiding

Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 27 JANUARI 2023

Dhr. Pierre Thiriar geeft een antwoord op de vele vragen die de invoering van het nieuwe bewijsrecht met zich meebrengt. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar werkelijk op de concrete toepassing van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijkse praktijk van het recht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Bekijk opleiding

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon – Nieuw verbintenissenrecht, nieuw goederenrecht en B2B-wetgeving

160,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Vanessa Ramon geeft u een praktijkgerichte analyse van de impact van drie recente belangrijke wetten op iedere rechtspersoon (vennootschap of VZW), meer bepaald het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW), de B2B-wetgeving en het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5 BW).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Bekijk opleiding

Summer Deal ‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

495,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De Summer Deal ‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’ bestaat uit 6 webinars on demand en wordt u aangeboden aan €495 (in plaats van €945).

11 uren / 10 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN)

Bekijk opleiding

Summer Deal ‘Vastgoed anno 2022’

345,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De Summer Deal ‘Vastgoed anno 2022’ bestaat uit 5 webinars on demand en wordt u aangeboden aan €345 (in plaats van €660).

8,5 uren / 7 punten (OVB – IBJ – NKN)

Bekijk opleiding

Summer Deal ‘Het nieuwe goederenrecht’

395,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De Summer Deal ‘Het nieuwe goederenrecht’ bestaat uit 6 webinars on demand en wordt u aangeboden aan €395 (in plaats van €740).

14,5 uren / 13 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Beëindiging van contracten en sancties wegens wanprestaties

125,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Ignace Claeys maakt een analyse op basis van eigen praktijkervaringen, recente rechtspraak en waar relevant ook in het licht van Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (wet van 28 april 2022), van de diverse mogelijkheden voor de praktijkjurist indien deze geconfronteerd wordt met een contractbreuk. Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende wijzen van beĂ«indiging van contracten onder het nieuwe recht.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht – Een analyse op basis van recente rechtspraak en de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 “Verbintenissen”

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

In deze webinar on demand wordt aan de hand van recente rechtspraak het leerstuk “nietigheid” opgefrist en wordt ingegaan op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal mr. Michael Thielens aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug slaan naar de regeling van het leerstuk in het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen Wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – BIV)

 

Bekijk opleiding

Bestuur in de NV: vijftien blijvende knelpunten anno 2022

125,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Emmanuel Leroux, prof. dr. Ingrid De Poorter en mevr. Sarah De Geyter hebben een selectie gemaakt van een aantal knelpunten die ze onder de aandacht wensen te brengen van elke jurist die met het bestuur van een NV te maken heeft.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – ITAA – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Spreken met impact voor juridische beroepen

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mevr. Lien Vandeputte geeft u een overzicht van wat ‘impact’ maken bij spreken nu juist is en hoe u dat kan bereiken in de dagelijkse praktijk. Ze geeft de nodige ‘tips & tricks’ om sneller op Ă©Ă©n lijn te zitten met gesprekspartners, boodschappen helder over te brengen en de aandacht van een publiek vast te houden. Elke deelnemer ontvangt tevens een worksheet met oefeningen om de materie meteen praktisch toe te passen!

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – NKN – Sam-Tes)

Bekijk opleiding

Het nieuwe verbintenissenrecht – Twaalf knipperlichten die elke praktijkjurist in 2022 voor ogen moet houden!

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe hebben een selectie gemaakt van twaalf knipperlichten, die volgens hun mening elke praktijkjurist in 2022 voor ogen moet houden. Die selectie gebeurde zowel in het licht van het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers definitief aangenomen wetsvoorstel inzake Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, als op basis van recente rechtspraak.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

De koop anno 2021 and beyond

225,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Bernard Tilleman en dr. Frederik Van den Abeele bespreken het huidige kooprecht aan de hand van de belangrijkste rechtspraak van de Belgische en Europese rechtscolleges van de afgelopen 15 jaar. Niet alleen de beslissingen zelf worden geanalyseerd, maar ook de onderliggende regels die de beslissingen schragen en wat hieruit concreet kan meegenomen worden. 

2,5 uur / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – FSMA – ITAA)

Bekijk opleiding