Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand behandelen mr. Olivier Nys en mr. Thaïs Habotte aan de hand van zowel huidige als komende wetgeving (boek 6) en recente rechtspraak het thema oneerlijke handelspraktijken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar on demand behandelen mr. Olivier Nys en mr. Thaïs Habotte aan de hand van zowel huidige als komende wetgeving (boek 6) en recente rechtspraak het thema oneerlijke handelspraktijken.

In het eerste deel komt het thema ‘Oneerlijke Handelspraktijken: Misleidende en agressieve handelspraktijken’ aan bod. Het Wetboek van economisch recht (boek VI) reglementeert de praktijken die strijdig zijn met de handelspraktijken tussen ondernemingen tegenover een of meer ondernemingen en de oneerlijke handelspraktijken ten opzichte van de consumenten. Maar wat is misleidende reclame: wat is vooreerst reclame en over welke communicatie gaat het? Wat wordt exact bedoeld met handelspraktijken? Speelt de plaats of de gebruikte communicatiemiddelen al dan niet een rol? Wat zijn de ervaringen inzake ‘greenwashing’ als misleidende handelspraktijk? En wat zijn agressieve praktijken? Is aandringen per telefoon en per e-mail daar al een voorbeeld van? En wat bij derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk?

In het tweede deel wordt het luik ‘Onrechtmatige Bedingen’ toegelicht: op 1 december 2020 is immers het luik “onrechtmatige bedingen” van de ‘b2b’-wet van 4 april 2019 in werking getreden en kunnen ondernemingen opkomen tegen contractvoorwaarden die kennelijk in hun nadeel uitvallen en een afbreuk vormen op minimale contractuele rechten. Maar wat met oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en hoe zit het exact wanneer consumenten onderling contracteren?

In het derde en laatste deel ligt de focus op de ‘Beteugeling van Oneerlijke Handelspraktijken’: in welke gevallen maakt een stakingsvordering kans op slagen (incl. ervaringen uit de praktijk) en wat zal de impact in het algemeen zijn van boek 6 wat oneerlijke handelspraktijken betreft?

 

DOCENTEN
 • Mr. Olivier Nys, advocaat Caluwaerts Uytterhoeven
 • Mr. Thaïs Habotte, advocaat Caluwaerts Uytterhoeven

 

DATUM OPNAME
 • 23/11/2023

 

PROGRAMMA

A. Oneerlijke Handelspraktijken sensu stricto

1. Oneerlijke Handelspraktijken jegens consumenten

  • De informatieverplichting (algemeen – prijsaanduiding – benaming, samenstelling, …)
  • Wettelijke grondslag
  • Welk informatie dient verschaft te worden en hoe dient deze verschaft te worden?
  • Praktijkvoorbeelden, o.a. aan de hand van relevante rechtspraak
  • Misleidende Handelspraktijken
   • Algemeen overzicht
   • Reclame:
    • begrip en wettelijke grondslag
    • praktijkvoorbeelden
   • Vergelijkende reclame:
    • begrip, wettelijke grondslag en belang
    • praktijkvoorbeelden en de huidige stand van de rechtspraak
   • Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame: acht cumulatieve voorwaarden toegelicht met praktijkvoorbeelden
  • Agressieve Handelspraktijken
   • Wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

2. Oneerlijke Handelspraktijken tussen ondernemingen

  • Misleidende Handelspraktijken:
   • Wettelijke grondslag, begrip, wanneer? Praktijkvoorbeelden
  • Agressieve Handelspraktijken
   • Wettelijke grondslag, begrip, wanneer? Praktijkvoorbeelden

3. Oneerlijke Handelspraktijken (B2C & B2B)

  • Ongewenste communicatie
   • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden
  • Het concept Greenwashing
   • Begrip, huidige stand van de wetgeving en wetgevende initiatieven
  • Derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk
   • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

B. Onrechtmatige bedingen

1. Onrechtmatige bedingen in B2C

  • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

2. Onrechtmatige bedingen in B2B

  • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

3. Onrechtmatige bedingen in het nieuwe Boek 5 Burgerlijk Wetboek (gemeen recht)

  • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

C. Beteugeling van Oneerlijke Handelspraktijken

1. De Stakingsvordering

  • Begrip/Gevolg, wettelijke grondslag, procedureel en praktijkvoorbeelden

2. De Nietigheid

  • Begrip/Gevolg, wettelijke grondslag, procedureel en praktijkvoorbeeld

3. Buitencontractuele Aansprakelijkheid

  • Begrip/Gevolg, wettelijke grondslag, procedureel en praktijkvoorbeelden
  • De toekomst? (invoering van Boek 6 Burgerlijk Wetboek)

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…