Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

275,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar worden drie topics uit het overheidsopdrachtenrecht telkens gedurende anderhalf uur praktijkgericht toegelicht: een analyse van de regelmatigheid van de offerte/kandidaatstelling op formeel vlak / de hervorming van het schadevergoedingscontentieux / wijzigingen in het geval van een vastgoedproject via overheidsopdracht.

4 uren/ 4 punten (OVB – IBJ – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar worden drie topics uit het overheidsopdrachtenrecht telkens gedurende anderhalf uur praktijkgericht toegelicht.

Vooreerst wordt de regelmatigheid van de offerte/kandidaatstelling op formeel vlak geanalyseerd en dit aan de hand van talrijke arresten van de Raad van State. In het tweede deel wordt de hervorming van het schadevergoedingscontentieux besproken, eveneens op basis van verschillende arresten van de Raad van State. Tenslotte komen de wijzigingen in het geval van een vastgoedproject via overheidsopdracht aan bod.

 

DOCENTEN
 • Mr. Neil Braeckevelt, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Evelien Vanhauter, advocaat Crivits & Persyn
 • Mr. Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt
 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof
 • Mr. Simon Verhoeven, advocaat-vennoot Equator

 

DATUM OPNAME
 • 02/10/2020 (delen 1 en 2)
 • 03/12/2020 (deel 3)
 • Laatste update cursus: 27/12/2022

 

INHOUD
 • De opgenomen webinars (4 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Deel 1. Offertes en de regelmatigheid op formeel vlak (mr. Neil Braeckevelt en mr. Evelien Vanhauter)

 • Algemene aandachtspunten
  • 76 KB Plaatsing: substantieel versus niet-substantieel
  • (Niet-)Openbare procedure
  • Procedures met onderhandeling
  • Digitalisering
 • Specifieke topics
  • De ondertekening van de offerte: wie, hoe en wat?
  • De volledigheid van de offerte
   • algemeen
   • impliciete verklaring op erewoord
   • UEA
  • Tijdigheid van de offerte
   • mogelijkheid tot regularisatie
   • het laattijdig bezorgen van correcte gegevens
   • aanpassing van de ingediende inventaris
   • falen van het elektronisch system

Deel 2. De hervorming van het schadevergoedingscontentieux (mr. Peter Teerlinck en dhr. Constant De Koninck)

 • De nieuwe bevoegdheid en de eerste arresten van de Raad van State
 • De keuze voor de gewone rechter of de Raad van State
 • Het nieuwe art. 16 van de wet van 17 juni 2013 versus art. 1382-1383 BW
 • De forfaitaire vergoeding van 10% versus discretionaire vergoedingen
 • De schadevergoeding ingevolge absolute nietigheid
 • De schadevergoeding ingevolge onverbindendverklaring
 • De vrijwaringsvordering tegen het studiebureau
 • Interesten en kapitalisatie

Deel 3. Wijzigingen in het geval van een vastgoedproject via overheidsopdracht (mr. Simon Verhoeven)

 • Inleiding
  • Risico dat opdracht zodanig wordt gewijzigd dat het gaat om een nieuwe opdracht die eigenlijk aanbesteed had moeten worden, maar nu aan de eerlijke mededinging wordt ontnomen
  • Risico op miskenning aanbestedingsplicht conform wetgeving overheidsopdrachten
  • Het arrest Pressetext en de gevolgen
 • Toegelaten wijzigingsmogelijkheden
  • Algemene herzieningsclausule
  • Aanvullende opdracht
  • Wijziging wegens onvoorziene omstandigheden in hoofde van de aanbesteder
  • Vervanging van de opdrachtnemer
  • De minimis-regel
  • Niet-wezenlijke wijziging
  • Prijsherziening
 • Wie mag wijzigen?
 • Hoe wijzigen?
 • Gevolgen bij rechtmatige en geen rechtmatige wijziging
 • Slotbemerkingen

 

DOELGROEP
 • Advocaten en bedrijfsjuristen
 • Verantwoordelijken uit de publieke sector
 • Financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken
 • Vastgoedmakelaars, bouwpromotoren en syndici

 

DEELNAMEPRIJS

€275 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 275, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 4 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 4 punten
 • ITAA: 4 uren (categorie A)
 • BIV: 3 uren