Beƫindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

125,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Ignace Claeys maakt een analyse op basis van eigen praktijkervaringen, recente rechtspraak en waar relevant ook in het licht van Boek 5 ā€œVerbintenissenā€ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (wet van 28 april 2022), van de diverse mogelijkheden voor de praktijkjurist indien deze geconfronteerd wordt met een contractbreuk. Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende wijzen van beĆ«indiging van contracten onder het nieuwe recht.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


UĀ kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor ā‚¬395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar wordt op basis van eigen praktijkervaringen, recente rechtspraak en waar relevant ook in het licht van Boek 5 ā€œVerbintenissenā€ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (wet van 28 april 2022), een analyse gemaakt van de diverse mogelijkheden voor de praktijkjurist indien deze geconfronteerd wordt met een contractbreuk. Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende wijzen van beĆ«indiging van contracten onder het nieuwe recht.

 

DOCENT
 • Prof. dr. Ignace Claeys, hoogleraar Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent / advocaat-vennoot Eubelius

 

DATUM OPNAME
 • 05/07/2022

 

INHOUD

Stand van zaken inzake Boek 1, Boek 5 en de andere boeken van het (nieuwe) BW

Toepassing in de tijd en overgangsregeling van de nieuwe regels

 • Wanneer treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking?
 • Quid vragen betwist onder het oude recht?

Doelstellingen: o.m. codificatie van rechtspraak en modernisering

 • Rechtszekerheid door codificatie van bekende rechtsfiguren en -begrippen
 • Ook codificatie van algemene rechtsbeginselen
 • Modernisering of wijziging van een aantal begrippen

Structuur

Acht nieuwigheden inzake sancties en remedies

 • Nieuwigheden bij sancties in de precontractuele fase
 • Sancties die eenzijdig, op schriftelijke kennisgeving, in werking kunnen worden gesteld
 • Nieuwe sancties zoals Enac en ontbinding wegens anticipatory breach
 • Nietigheid en omstandigheden waaruit blijkt dat de sanctie kennelijk ongeschikt zou zijn gelet op het doel van de regel
 • Voortaan is ook buiten overmacht remediĆ«ring mogelijk bij gewijzigde omstandigheden
 • Reductie van een eeuwigdurend contract
 • Sanctie van de matiging van schadebedingen
 • Sanctie van de ongeldigheid van bevrijdingsbedingen wordt uitgebreid, krijgt maar ook doorwerking naar derden

Tenietgaan van contracten en restitutieregels

 • Nietigverklaring
 • Ontbinding wegens wanprestatie
 • Tenietgaan wegens overmacht
 • Ontbindende voorwaarde
 • Uitvoerende termijn
 • Opzegging
 • Imprevisieleer
 • Tenietgaan van contract wegens verval van verbintenis

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders)
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, landmeter-experten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiĆ«le en algemene directies met goede vooropleiding

Ā 

DEELNAMEPRIJS

ā‚¬ 125 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op deĀ KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ā‚¬125, kan u de KMO-portefeuille aanvragen.
Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend
 • BIV: 1 uur
 • Sam-tes: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 1 uur

Andere suggesties…