Het nieuwe verbintenissenrecht –
Twaalf knipperlichten

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe hebben een selectie gemaakt van twaalf knipperlichten, die volgens hun mening elke praktijkjurist voor ogen moet houden. Die selectie gebeurde zowel in het licht van het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers definitief aangenomen wetsvoorstel inzake Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, als op basis van recente rechtspraak.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

De sprekers tijdens dit webinar hebben een selectie gemaakt van twaalf knipperlichten, die volgens hun mening elke praktijkjurist voor ogen moet houden.

Die selectie gebeurde zowel in het licht van de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, als op basis van recente rechtspraak.

 

DOCENTEN
 • Prof. dr. Ignace Claeys, hoogleraar Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent / advocaat-vennoot Eubelius
 • Dr. Thijs Tanghe, postdoctoraal medewerker Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent / advocaat Eubelius

 

DATUM OPNAME
 • 12/05/2022

 

INHOUD

Stand van zaken inzake Boek 1, Boek 5 en de andere boeken van het (nieuwe) BW

Toepassing in de tijd en overgangsregeling van de nieuwe regels

 • wanneer treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking?
 • quid vragen betwist onder het oude recht?

Doelstellingen: o.m. codificatie van rechtspraak en modernisering

 • rechtszekerheid door codificatie van bekende rechtsfiguren en -begrippen  
 • ook codificatie van algemene rechtsbeginselen
 • modernisering of wijziging van een aantal begrippen

Structuur

Belangrijkste nieuwigheden in een notendop: 12 knipperlichten voor de praktijk

 1. Welke schade is vergoedbaar bij precontractuele aansprakelijkheid wegens foutief afgebroken onderhandelingen?
 2. Hoe is de battle of the forms op te lossen? 
 3. Voorkeurs- en optiecontracten
 4. Gemeenrechtelijk verbod van kennelijk onevenwichtige bedingen
 5. Nietigverklaring: enkele wijzigingen
 6. Rekening te houden met gewijzigde omstandigheden buiten overmacht? 
 7. Hoe lang bindt een eeuwigdurend contract?
 8. Welke sancties kunnen eenzijdig, op schriftelijke kennisgeving, in werking worden gesteld?
 9. Welke nieuwe sancties voert het BW in?
 10. Wat zijn schadebedingen, wanneer en hoe te matigen?
 11. In welke bijkomende gevallen zijn bevrijdingsbedingen voortaan ongeldig en in welke mate werken ze door naar derden?
 12. Wat zijn vier belangrijke nieuwe sets van regels in het gemeen regime van de verbintenis?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, landmeter-experten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 punt
 • BIV: 1,5 uur
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur