De overeenkomst en het contractueel evenwicht in het Belgisch bouwrecht. Onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden: een analyse aan de hand van 10 vragen

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen door mr. Marco Schoups en mr. Jens Rediers een antwoord gegeven op de impact van de nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden op het Belgisch bouwrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze opleiding wordt aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen door mr. Marco Schoups en mr. Jens Rediers een antwoord gegeven op de impact van de nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden op het Belgisch bouwrecht.

Alle onderdelen en fasen van het bouwproces komen aan bod, bekeken vanuit het standpunt van alle participanten: aannemer of promotor, architect of medewerker bij een studiebureau, bouwheer-opdrachtgever enz.

 

DOCENTEN
 • Mr. Marco Schoups, advocaat-vennoot Schoups
 • Mr. Jens Rediers, counsel Schoups

 

DATUM OPNAME
 • 15/09/2023

 

PROGRAMMA

Volgende 10 topics komen aan bod:

Misbruik van omstandigheden (artikel 5.37 BW)

 1. Het “nieuw” wilsgebrek “misbruik van omstandigheden”: maakt dit een codificatie uit van de reeds gekende “gekwalificeerde benadeling” (zie ook artikel 5.38 BW)? Wat is hier kenmerkend aan ?

Benadeling (artikel 5.38 BW)

 1. Wat is de impact van art. 5.38 BW dat als volgt luidt: “Een onevenwicht tussen de prestaties van de partijen is geen nietigheidsgrond, tenzij de wet anders bepaalt.” Hoe zien we dat in het licht van de diverse bepalingen i.v.m. contractueel evenwicht?

Onrechtmatige bedingen in toetredingscontracten (artikel 5.52 BW)

 1. Een onevenwicht bepaalt het onrechtmatig karakter van bedingen in toetredingscontracten: wanneer wordt onevenwichtig onrechtmatig?
 2. Hoe verhoudt zich tot de B2B wetgeving in het WER ?

Verandering van omstandigheden/onvoorzienbare omstandigheden (artikel 5.74 BW)

 1. Wat is het verschil met de tot nu gekende imprevisieleer?
 2. Wat zijn ‘“onvoorzienbare omstandigheden” in de bouwpraktijk en welke gevolgen brengen zij met zich mee?
 3. Kan het inroepen van een contractuele modulering of uitsluiting van artikel 5.74 BW zelf onrechtmatig zijn, zij het omdat dit beding zelf onrechtmatig is zij het op basis van rechtsmisbruik
 4. Wat is de rol en de beoordelingsmarge van de rechter als de heronderhandelingen afspringen ?

De link tussen de regelgeving overheidsopdrachten en het nieuw verbintenissenrecht, specifiek wat onrechtmatige bedingen (art. 5.52 BW) en verandering van omstandigheden (art. 5.74 BW) betreft

 1. Burgerlijk wetboek vs. Overheidsopdrachten: is art. 38/9 AUR (ernstig nadeel) een lex specialisa.v. art. 5.74 BW (buitensporig bezwarend) of bestaan beide leerstukken naast elkaar?
 2. Wat met de t oetsing van het AUR aan art. 5.52 BW (onrechtmatige bedingen)? Laat de machtiging van de artt. 10, 11 en 86 Overheidsopdrachtenwet toe af te wijken van het gemeen recht bij KB?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiĂ«le en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief slides en documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • NKN: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…