Bouwovertredingen anno 2022

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 28 JANUARI 2022

Mr. Bart De Becker geeft een praktijkgericht overzicht van de huidige regelgeving rond bouwovertredingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de problematiek van de overdracht van een gebouw dat aangetast is door een bouwovertreding.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Beschrijving

Wie bouwovertredingen begaat kan worden gedagvaard voor de correctionele rechtbank, waarbij de rechtbank ook herstelmaatregelen kan bevelen. Sinds enkele jaren is ook administratieve handhaving mogelijk met bestuurlijke geldboetes en bestuurlijke herstelmaatregelen. Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgericht overzicht van de huidige regelgeving, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de problematiek van de overdracht van een gebouw dat aangetast is door een bouwovertreding.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 28 januari 2022
 • 15u – 16u30

 

DOCENT
 • Mr. Bart De Becker, advocaat De Becker Advocaten / oud-voorzitter Commissie Publiek Recht OVB

 

PROGRAMMA

15u – 16u: uiteenzetting 

 • Preventieve handhaving
  • bevoegde personen
  • het bestuurlijk stakingsbevel: een preventieve en voorlopige maatregel
 • Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
  • stedenbouwkundige misdrijven sedert 1 maart 2018:
  • strafsancties
  • de alternatieve bestuurlijke geldboete
  • stedenbouwkundige inbreuken: exclusieve bestuurlijke geldboete
 • Rechterlijke herstelmaatregelen sinds 1 maart 2018
  • wat kan de rechtbank bevelen?
  • verjaringstermijnen
 • Bestuurlijke handhaving
  • bestuurlijke geldboeten
   • wie is bevoegd?
   • beroepsprocedure bij het Handhavingscollege
   • de verjaring
  • bestuurlijke maatregelen
   • wie is bevoegd?
   • de aard van de maatregelen
   • schorsend beroep bij de Vlaamse regering
   • de verjaring
   • overgangsbepalingen
 • Gedogen bouwovertredingen (beleidsnota Omgeving 2019-2024 minister Demir)
 • Overdracht van een gebouw met een bouwovertreding en/of herstelmaatregel

Rond 16u: vraagstelling

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • ITAA: 1,5 uur
 • BIV: 1,5 uur
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • NKN: 1,5 uur
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!


Andere suggesties…