Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: recente rechtspraak (2010-2020)

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Michael Thielens analyseert de contractuele aansprakelijkheidsgronden en -regimes van aannemer en architect aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – Orde van Architecten – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

In deze webinar on demand zal aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten het aannemingsrecht/bouwrecht worden gereconstrueerd, gaande van basisleerstukken tot meer complexe leerstukken als: “Kan de architect zich t.o.v. de opdrachtgever exonereren voor de handelingen van het studiebureau in onderaanneming, zelfs als dit studiebureau fouten maakt die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen?”.

De mix tussen basis en complexe leerstukken maakt deze opleiding toegankelijk voor iedere specialisatiegraad.

Om het overzicht te bewaren, ligt de focus op het aannemingsrecht sensu stricto (het privaat bouwrecht), i.p.v. overheidsopdrachten of de Woningbouwwet, en meer specifiek op de contractuele aansprakelijkheidsgronden en -regimes van aannemer en architect.

 

DOCENT
 • Mr. Michael Thielens, advocaat MT Law / onderzoeksassistent KULeuven

 

DATUM OPNAME
 • 07/05/2021 (laatste update cursus: 22/11/2021)

 

PROGRAMMA

Aansprakelijkheid voor de aanvaarding van de werken

 • Verbintenissen en aansprakelijkheden van de architect
  1. (Minimale) wettelijke opdracht:
   • Inhoud (“volledige” opdracht?)
   • Openbare orde
  2. Ontwerpfase
   • Van voorontwerp tot uitvoeringsdossier
   • Uitbesteden van ontwerpverbintenissen: mogelijkheden en beperkingen
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  3. Uitvoeringsfase: controleverbintenis
   • Leiding
   • Controle sensu stricto
   • Toezicht?
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  4. Advies- en bijstandsverbintenis
   • Grondslag
   • Voorwerp
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
 • Verbintenissen en aansprakelijkheden van de aannemer
  1. Conforme uitvoering van de werken
   • Conform de contractuele documenten, gegeven instructies en gemaakte afspraken
   • Conform de regels van de kunst
   • Het gebruik van deugdelijke (niet-gebrekkige) materialen
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  2. Tijdige uitvoering van de werken
   • (On)bepaalde termijn
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  3. Informatieverbintenis
   • Informatieplicht
   • Waarschuwingsplicht
   • Weigeringsplicht
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?

 

“Aanvaarding” als keerpunt in de aansprakelijkheidsregimes

 • Voorlopige oplevering en inontvangstneming
  1. Begrip
  2. (Vorm)voorwaarden
  3. Gevolgen
 • Definitieve oplevering en inontvangstneming
  1. Begrip
  2. (Vorm)voorwaarden
  3. Gevolgen
 • Situering van de aanvaarding

 

Aansprakelijkheid na de aanvaarding van de werken

 • Aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken
  1. Algemeen
  2. Toepassingsvoorwaarden
   • Aannemingsovereenkomst
   • Gebrek
   • Verborgen karakter
   • Ernstig karakter
   • Fout
  3. Termijn
   • Waarborgtermijn
   • Proceduretermijn
 • Aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken
  1. Algemeen
  2. Toepassingsvoorwaarden
   • Aannemingsovereenkomst
   • Gebouw of groot werk van onroerende aard
   • Stabiliteitsbedreigend karakter
   • Fout
  3. Termijn
 • Lichte verborgen vs. stabiliteitsbedreigende gebreken?

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • architecten, syndici, landmeter-experten en bouwpromotoren
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€180 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:  3 punten
 • ITAA: 3 uren
 • BIV: 3 uren
 • Orde van Architecten: aanvraag ingediend