Het Vlaams onteigeningsdecreet onder de loep

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Een overheid kan een eigenaar verplichten om een eigendom of een zakelijk recht op een onroerend goed over te dragen aan het openbaar bestuur: de onteigening. Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen. Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Michiel Deweirdt u een praktijkgericht overzicht van deze onteigeningsprocedure.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Een overheid kan een eigenaar verplichten om een eigendom of een zakelijk recht op een onroerend goed over te dragen aan het openbaar bestuur: de onteigening. Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen.

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Michiel Deweirdt u een praktijkgericht overzicht van deze onteigeningsprocedure.

 

DOCENT
 • Mr. Michiel Deweirdt, advocaat-vennoot Curalys Advocaten / voorzitter van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed / Plaatsvervangend Vrederechter Gent

 

DATUM OPNAME
 • 07/03/2023

 

PROGRAMMA
 • Het Vlaams onteigeningsdecreet:
  • definitie van onteigening
  • doelstellingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet
  • toepassingsgebied van het Onteigeningsdecreet (territoriaal)
 • Digitaal uitwisselingsplatform
 • Onteigeningsvoorwaarden en -instanties
 • De gevallen waarin tot onteigening kan worden overgegaan
 • Machtiging tot onteigening:
  • aanvraagdossier machtiging
  • procedure machtiging
  • beroep tegen het machtigingsbesluit?
 • Bestuurlijke fase:
  • het voorlopig onteigeningsbesluit
  • opmaak plan en projectnota
  • onderhandelingsplicht
  • openbaar onderzoek
  • zelfrealisatie
  • het definitief onteigeningsbesluit
  • beroep tegen het onteigeningsbesluit
  • verval van het onteigeningsbesluit
 • Gerechtelijke fase: de vrederechter en beroepsmogelijkheden
  • procedure
  • termijnen
  • fase 1: onderzoek van de wettigheid
  • fase 2:
   • aanstellen van de deskundige
   • installatievergdering
   • provisionele vergoeding
   • definitieve vergoeding
 • Aspecten van de onteigeningsvergoeding
  • de onteigeningsvergoeding
  • doelneutraliteit
  • planneutraliteit RUP
  • kosten bodemsanering
  • onteigening in reservatiestroken
 • Bijzondere situaties
  • wederoverdracht
  • overname restant

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, landmeter-experten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

Andere suggesties…