Fiscale aspecten van het vruchtgebruik
na het nieuwe goederenrecht

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 9 FEBRUARI 2023

In welke mate hebben de bepalingen van het nieuw goederenrecht, de verstrengde houding van de fiscus als de geplande hervormingen van de wetgever een impact op nieuwe en bestaande vruchtgebruikconstructies?  Tijdens deze uiteenzetting geeft mr. Robin Messiaen u een praktijkgerichte analyse van deze populaire optimalisatietechniek.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA – IGO)

Beschrijving

Bij een gesplitste aankoop of vruchtgebruikconstructie behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik tot twee verschillende personen of entiteiten: typisch is de situatie waarbij een bedrijfsleider de blote eigendom verwerft en de vennootschap het vruchtgebruik.

Uiteraard is het ook mogelijk dat de overdracht van het vruchtgebruik achteraf door de volle eigenaar gebeurt.

De vraag stelt zich evenwel in welke mate zowel de bepalingen van het nieuw goederenrecht, de verstrengde houding van de fiscus als de geplande hervormingen van de wetgever een impact hebben op nieuwe en bestaande vruchtgebruikconstructies.  Tijdens deze uiteenzetting krijgt u een praktijkgerichte analyse van deze populaire optimalisatietechniek.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 9 februari 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Mr. Robin Messiaen, advocaat-vennoot Spartax

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

 • Definitie en kwalificatie
 • Inwerkingtreding en overgangsregeling
 • Duur van het vruchtgebruik
  • Vergelijking oud en nieuw recht
  • Verlenging en hernieuwing
  • Praktische gevolgen, mogelijkheden en beperkingen
 • Waardering van vruchtgebruik (in kort bestek)
 • Werken en vergoedingsregeling
 • (Vroegtijdig) einde van het vruchtgebruik
 • Creatief met vruchtgebruik (bloemlezing)

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…