De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning – Een stapsgewijze analyse aan de hand van clausules

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De maatschap is een veelvuldig toegepast controlevehikel in het kader van successie- of vermogensplanning. Prof. Jos Ruysseveldt licht aan de hand van een aantal clausules de werking van de maatschap praktijkgericht toe.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – NKN – BIV)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

De maatschap is een veelvuldig toegepast controlevehikel in het kader van successie- of vermogensplanning. Het is in de eerste plaats een gestructureerd samenwerkingsverband dat volledig gesteund is op een contractueel verband, waarbij één of meerdere personen het ingebrachte vermogen kunnen controleren. Deze flexibele contractuele geaardheid biedt een waaier van mogelijkheden om de statuten volledig naar de hand van de initiatiefnemers te zetten. In de regel zal de maatschap kort voor of na de overdracht van goederen aan de volgende generatie worden opgericht. Gelet de fiscale aspecten van de maatschap is deze in hoofdzaak bij roerende goederen populair, maar niets neemt weg dat die ook voor onroerende goederen kan worden ingeschakeld. Tijdens deze webinar on demand wordt  aan de hand van een aantal clausules de werking van een maatschap praktijkgericht toegelicht.

 

Deze webinar on demand zit ook inbegrepen in ons Voordeelpakket ‘Successieplanning’ (5 webinars on demand / 9 punten / €395)

 

DOCENT
 • Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel

 

DATUM OPNAME
 • 04/02/2022

 

INHOUD

Aan de hand van volgende clausules wordt de werking van de maatschap nader toegelicht:

 • Het voorwerp en het fiscaal belang van een goede omschrijving
  • de maatschap is veel meer dan een gewone onverdeeldheid en een onherroepelijke beheersvolmacht
  • wat is de reikwijdte van het voorwerp (doel)
 • De omschrijving van de inbreng van de (on)roerende goederen of rechten:
  • inbreng met of zonder vergoeding van aandelen
  • inbreng in eigendom of genot, alsook het fiscaal belang ervan voor het vastgoed
  • diverse soorten inbreng (in geld of natura, van arbeid, kennis of nijverheid)
  • de al dan niet uitdrukking van de verkoop- of kapitaalwaarde
 • Uittreding en -sluiting van vennoten
 • Het bestuur:
  • bevoegdheden
  • de zaakvoerder/opvolger
  • vetorecht
  • tegenstrijdigheid van belangen
 • De werking van de algemene vergadering
 • De wijze waarop winsten jaarlijks zullen worden toegekend en of een gerealiseerde meerwaarde al dan niet als een winst kan worden beschouwd
 • Aandelenoverdracht:
  • bepalingen inzake toestemming
  • (fiscaal) belang van het roerend of onroerende karakter van de aandelen
  • onder kosteloze of bezwarende titel (het voortzettings-, verblijvings- en aanwasbeding)
 • Ontbinding:
  • mogelijke afwijkingen
  • uittreding en -sluiting
 • Rechten van de schuldeisers van de maatschap of van een vennoot
 • …

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vastgoedmakelaars, syndici en bouwpromotoren
 • vermogensbeheerders en tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: 2 uren