De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning. Een stapsgewijze analyse aan de hand van clausules.

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 4 FEBRUARI 2022

Prof. Jos Ruysseveldt bespreekt tijdens deze webinar de praktische toepassing van de maatschap als controlevehikel in het kader van successie- of vermogensplanning aan de hand van verschillende clausules.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – NKN – BIV – IGO)

Beschrijving

De maatschap is een veelvuldig toegepast controlevehikel in het kader van successie- of vermogensplanning. Het is in de eerste plaats een gestructureerd samenwerkingsverband dat volledig gesteund is op een contractueel verband, waarbij één of meerdere personen het ingebrachte vermogen kunnen controleren. Deze flexibele contractuele geaardheid biedt een waaier van mogelijkheden om de statuten volledig naar de hand van de initiatiefnemers te zetten. In de regel zal de maatschap kort voor of na de overdracht van goederen aan de volgende generatie worden opgericht. Gelet de fiscale aspecten van de maatschap is deze in hoofdzaak bij roerende goederen populair, maar niets neemt weg dat die ook voor onroerende goederen kan worden ingeschakeld.

Tijdens deze webinar wordt stapsgewijze aan de hand van een aantal clausules de werking van een maatschap praktijkgericht toegelicht.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 4 februari 2022
 • 12u30 – 15u

 

DOCENT
 • Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u45: uiteenzetting (pauze van 13u30 – 13u45)

 Aan de hand van volgende clausules wordt de werking van de maatschap nader toegelicht:

 • Het voorwerp en het fiscaal belang van een goede omschrijving
  • de maatschap is veel meer dan een gewone onverdeeldheid en een onherroepelijke beheersvolmacht
  • wat is de reikwijdte van het voorwerp (doel)
 • De omschrijving van de inbreng van de (on)roerende goederen of rechten:
  • inbreng met of zonder vergoeding van aandelen
  • inbreng in eigendom of genot, alsook het fiscaal belang ervan voor het vastgoed
  • diverse soorten inbreng (in geld of natura, van arbeid, kennis of nijverheid)
  • de al dan niet uitdrukking van de verkoop- of kapitaalwaarde
 • Uittreding en -sluiting van vennoten
 • Het bestuur:
  • bevoegdheden
  • de zaakvoerder/opvolger
  • vetorecht
  • tegenstrijdigheid van belangen
 • De werking van de algemene vergadering
 • De wijze waarop winsten jaarlijks zullen worden toegekend en of een gerealiseerde meerwaarde al dan niet als een winst kan worden beschouwd
 • Aandelenoverdracht:
  • bepalingen inzake toestemming
  • (fiscaal) belang van het roerend of onroerende karakter van de aandelen
  • onder kosteloze of bezwarende titel (het voortzettings-, verblijvings- en aanwasbeding)
 • Ontbinding:
  • mogelijke afwijkingen
  • uittreding en -sluiting
 • Rechten van de schuldeisers van de maatschap of van een vennoot
 • …

 Rond 14u45: vraagstelling

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • vermogensbeheerders en tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…