Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Frank Burssens geeft een overzicht van de juridische aspecten bij de renovatie van een appartementsgebouw. Ook de problematieken van sloop, wederopbouw en bovenbouw worden uitvoerig besproken.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Landmeters – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus¬†
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Op 1 januari 2019 is de ‚ÄėWet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing‚Äô in werking getreden, waarbij Titel 6 (art. 162-179) een aantal ¬†veranderingen heeft aangebracht inzake mede-eigendom.

Tijdens deze webinar wordt specifiek gefocust op de renovatie van appartementsgebouwen.

De realiteit is immers dat 70% van de appartementsgebouwen dateren uit de jaren ‚Äė70 of voorheen en er heel diverse problemen opduiken: betonrot, versleten leidingen (stijg-/afvoerleidingen), gebreken in daken en buitenmuren en aansluitingen met aanpalende panden (waterinfiltraties). Ook gebrekkige energieprestaties (dakisolatienorm 1 januari 2020) komen dikwijls voor.

Investeringen in heel wat appartementsgebouwen zijn dus nodig, waarbij heel wat vragen opduiken. Wie kan beslissingen nemen, hoe moeten deze genomen worden, wie moet de kosten dragen en hoe worden deze verdeeld?

 

Deze webinar on demand zit ook inbegrepen in ons Voordeelpakket ‘Vastgoedrecht’¬†(5 webinars on demand / 9 punten / ‚ā¨395)

 

DOCENT
 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest /gastprofessor KULeuven

 

DATUM OPNAME
 • 03/12/2020¬†(laatste update cursus: 26/09/2021)

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Basisprincipes

Renovatie appartementsgebouw : juridische aspecten

 • wie heeft het initiatiefrecht?
 • met welke meerderheid worden beslissingen genomen?
 • misbruik van minderheid of meerderheid
 • de beslissing tot werken aan privatieve kavels, toegang tijdens de werken
 • de kostenbijdrage bij renovatiewerken
 • het reservefonds, de lening door de VME bij een financi√ęle instelling
 • de concrete uitvoering van renovatiewerken:
  • studieopdrachten
  • aannemer
  • oplevering van de werken
 • de voorlopig bewindvoerder
 • het recht om infrastructuur aan te leggen
  • voorwaarden
  • procedure
 • installatie van camera‚Äôs en de wet van 21 maart 2007
 • de situatie van verhuring
  • relatie huurder/VME
  • hinder voor de huurder door werken
  • be√ęindiging van huur door werken

Sloop en wederopbouw

 • welke meerderheid?
 • afstand van kavel door een mede-eigenaar
 • wijziging in de verdeling van de aandelen in de gemene delen

Bovenbouw

 • opstalrecht en appartementsgebouw
 • integratie van bijkomende verdiepingen

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, landmeter-experten en syndici
 • landmeter-experten en architecten
 • bestuurders, financi√ęle en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

‚ā¨120 (excl. btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de¬†KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ‚ā¨ 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is¬†DV.O222464¬†(Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: ¬†1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uur
 • BIV: 1,5 uur
 • Federale Raad van Landmeters-Experten: 1 uur
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur