Schenkingen:
een analyse na 2022

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 7 MAART 2023

Tijdens deze webinar geeft mr. Nathalie Labeeuw u een praktijkgerichte analyse van welke conclusies kunnen getrokken worden uit een aantal relevante evoluties uit 2022, zowel inzake wetgeving, rechtspraak en de Voorafgaande beslissingen en Administratieve standpunten van Vlabel.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgerichte analyse van welke conclusies kunnen getrokken worden uit een aantal relevante evoluties uit 2022, zowel inzake wetgeving, rechtspraak en de Voorafgaande beslissingen en Administratieve standpunten van Vlabel. Uiteraard wordt in het bijzonder vooreerst stilgestaan bij de impact van het nieuw verbintenissenrecht op schenkingsaktes.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 7 maart 2023
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot Cazimir

 

PROGRAMMA

15u – 16u30 : uiteenzetting

Impact recente wetgeving, in het bijzonder Boek 5 

Is de goedkeuring van het nieuwe verbintenissenrecht (Boek 5) relevant op het vlak van de redactie van schenkingen, een pacte adjoint, een beding van terugkeer, etc?

Impact recente rechtspraak, o.a.:

 • Symmetrische uitbreng uit gemeenschappelijk vermogen gevolgd door schenking (Hof van Cassatie – 18 november 2022)
 • Schenking van aandelen van een familiale vennootschap (Rechtbank Eerste Aanleg Gent – 4 oktober 2022 en 29 september 2022)
 • Schenking levensverzekeringscontract aan begunstigde (Hof van Cassatie – 21 april 2022)
 • Last van een schenking als passiefpost (Hof van Beroep Gent – 19 april 2022)
 • Verkoop van woning door erflater. Nieuwjaarscadeau versus schenking (Hof van Beroep Gent – 22 maart 2022)
 • Familiale onderneming. Vrijstelling schenkbelasting in schenkingsakte niet gevraagd. Geen ambtshalve ontheffing. Materiële vergissing (Hof van Beroep Gent – 15 maart 2022)
 • Vrijstelling schenkbelasting bedrijfsactiva familiale onderneming – weigering vrijstelling voor onroerend goed verhuurd aan verbonden vennootschap (Rechtbank Eerste Aanleg Gent – 26 januari 2022)

Impact Voorafgaande beslissingen en Administratieve standpunten Vlabel inzake schenkingen, o.a.:

 • Ontbinding van de schenking en nieuwe schenking onder gewijzigde modaliteiten (Voorafgaande Beslissing van 5 december 2022)
 • Inbreng in gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door een schenking (Voorafgaande Beslissingen van 7 november 2022, 12 september 2022, 23 mei 2022, 9 mei 2022, 28 maart 2022 en 1 februari 2022)
 • Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden (Voorafgaande Beslissing van 7 november 2022)
 • Kanscontracten (Voorafgaande Beslissingen van 5 december en 24 oktober 2022)
 • Schenking van de blote eigendom aan de zoon gevolgd door nieuwe aankoop aan het tarief van 3% (Voorafgaande Beslissing van 24 oktober 2022)
 • Doorgeefschenking (Administratieve Standpunten van 24 oktober en 10 oktober 2022)
 • Schenkingen waar levensverzekeringen bij betrokken zijn (Voorafgaande Beslissing van 10 oktober 2022 en Administratieve Standpunten van 10 oktober 2022)
 • Schenking van aantal aandelen – inbreng in STAK (Voorafgaande Beslissing van 12 september 2022)
 • Schenking met last (Voorafgaande Beslissingen van 19 december en 12 september 2022)
 • Wijziging van de modaliteiten van een schenking bij onderhandse akte (Voorafgaande Beslissing van 15 juli 2022)
 • Inbreng in TIGV, gevolgd door een schenking (Voorafgaande Beslissing van 23 mei 2022)
 • Verwerping gevolgd door schenking (Voorafgaande Beslissing van 9 mei 2022)
 • Gesplitste aankoop, afstand blote eigendom en schenkingen schuldvorderingen (Voorafgaande Beslissing van 9 mei 2022)
 • Schenking van delen in maatschap (Voorafgaande Beslissing van 25 april 2022)
 • Wijziging van de modaliteiten van een schenking (Voorafgaande Beslissing van 28 maart 2022)
 • Cumulatieve schenking van tegenwoordige en toekomstige goederen (Administratief standpunt van 14 maart 2022)
 • Schenking aandelen gevolgd door overdracht aandelen aan STAK en inbreng gecertificeerde aandelen in maatschap (Voorafgaande Beslissing van 14 februari 2022)
 • Schenking met last t.o.v. schenkers en de zus (Voorafgaande Beslissing van 17 januari 2022)
 • Schenking van de naakte eigendom van de grond en verzaking aan het recht op vergoeding voor de opgerichte gebouwen (Voorafgaande Beslissing van 17 januari 2022)

Impact Voorafgaande beslissingen en Administratieve standpunten Vlabel wat specifiek familiale vennootschappen betreft, o.a.:

 • Schenking van aandelen van een familiale vennootschap (Voorafgaande Beslissingen van 19 december en 24 oktober 2022)
  Schenking van aandelen van een familiale holding (Voorafgaande Beslissing van 9 mei 2022)
 • Schenking van aandelen van een familiale vennootschap – reële economische activiteit – tegenbewijs (Voorafgaande Beslissing van 28 maart 2022)

16u45 – 17u :  vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…