De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht – Een analyse op basis van recente rechtspraak en de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 “Verbintenissen”

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

In deze webinar on demand wordt aan de hand van recente rechtspraak het leerstuk “nietigheid” opgefrist en wordt ingegaan op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal mr. Michael Thielens aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug slaan naar de regeling van het leerstuk in het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen Wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – BIV)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

De nietigheid is een privaatrechtelijke sanctie die wordt toegepast op overeenkomsten of clausules wanneer niet voldaan is aan de geldigheidsvereisten, bijvoorbeeld wanneer het voorwerp van de overeenkomst/clausule ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of het dwingend recht. 

De nietigheidssanctie heeft tot gevolg dat de overeenkomst/clausule geacht wordt nooit te hebben bestaan zodat zij geen gevolgen kan hebben voor het verleden en de toekomst. Tot zover hetgeen klassiek wordt aanvaard. 

In deze webinar on demand wordt aan de hand van recente rechtspraak het leerstuk “nietigheid” opgefrist en wordt ingegaan op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug worden geslagen naar de regeling van het leerstuk in de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

 

Deze webinar on demand zit ook inbegrepen in ons Voordeelpakket ‘Het nieuwe verbintenissenrecht’ (5 webinars on demand / 8 punten / €395).

 

DOCENT
 • Mr. Michael Thielens, advocaat MT Law / vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven

 

DATUM OPNAME
 • 16/06/2022

 

INHOUD

Opfrissing leerstuk “nietigheid” en enkele knelpunten

 • Algemene inleiding
  • Bronnen van gerechtelijke (?) (ver)nietig(baar)heid
  • Relatieve absolute nietigheid – een vervagend onderscheid?
  • (Partiële) nietigheid, reductie, matiging of conversie?
  • Verjaring: nietigheid als actio of exceptio?
 • Nietigheid of “voor niet geschreven houden” – what’s in a name?
 • C2C, B2B en B2C context – de ene nietigheid is de andere niet
 • Nietigheid in meerpartijenovereenkomsten

Nietigheid in de recente cassatierechtspraak

 • Komen o.a. aan bod:
  • Clausules die de nietigheid overleven (Cass. 23 oktober 2017)
  • Toepassing nietigheid en bedrog (Cass. 23 november 2017)
  • Toepassing nietigheid en de bedoeling van partijen (Cass. 4 januari 2019)
  • Toepassing nietigheid en doelstelling van de wet / normdoel (Cass. 7 november 2019)
  • Toepassing nietigheid en dwingende redenen van algemeen belang (Cass. 22 januari 2021)
 • Anticiperende toepassing/interpretatie Wetsvoorstel Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek?

Nietigheid in de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek

 • Definitie en bevoegdheid rechter (art. 5.57)
 • Onderscheid relatieve en absolute nietigheid (art. 5.58)
 • (Buiten)gerechtelijke nietigheid (art. 5.59)
 • Verjaring van de nietigheid (art. 5.60)
 • Bevestiging van de nietigheid (art. 5.61)
 • Gevolgen van de nietigheid (art. 5.62)
 • Gedeeltelijk nietigheid (art. 5.63)

Nietigheidsclausules

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • architecten, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, landmeter-experten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen.
Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

Andere suggesties…