Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemings-overeenkomsten

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven gaat in op de diverse aandachtspunten bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst en neemt ook de onderaanneming onder de loep. Wat specifiek onderaanneming betreft wordt zowel het principe van de toelaatbaarheid geanalyseerd, als de verhoudingen opdrachtgever-hoofdaannemer, hoofdaannemer-onderaannemer en opdrachtgever-onderaannemer. Uiteraard kunnen ook de verzekeringstechnische aspecten niet ontbreken.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – BIV)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar wordt stilgestaan bij de diverse aandachtspunten bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst en wordt ook de onderaanneming onder de loep genomen. Wat specifiek onderaanneming betreft wordt zowel het principe van de toelaatbaarheid geanalyseerd, als de verhoudingen opdrachtgever-hoofdaannemer, hoofdaannemer-onderaannemer en opdrachtgever-onderaannemer. Uiteraard kunnen ook de verzekeringstechnische aspecten niet ontbreken.

 

DOCENT
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

 

DATUM OPNAME
 • 24/08/2021

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Het sluiten van een aannemingsovereenkomst

 • beroepsbekwaamheid van de aannemer
 • inhoudingsplicht RSZ
 • inhoudsplicht fiscale schulden
 • controle van de inhoudingsplichten
 • Wet Peeters
 • raadgevingsplicht van de architect
 • attest Wet Peeters en de controleplicht van de architect

Onderaanneming

 • is onderaanneming steeds toegelaten?
  • privaatrechtelijke overeenkomst
  • overheidsopdrachten
 • verhouding opdrachtgever-hoofdaannemer
  • aansprakelijkheid van de hoofdaannemer
  • de opgelegde onderaannemer
 • verhouding hoofdaannemer-onderaannemer
  • totstandkoming van de onderaanneming
  • transparantiebeding
  • voorwerp van de aanneming
  • betalingen aan de onderaannemer
  • schade- en opzegbedingen
  • aanvaarding en aansprakelijkheid
 • verhouding opdrachtgever-onderaannemer
  • contractuele aanspraak
  • quasi-immuniteit van de onderaannemer
 • Verzekeringstechnische aspecten m.b.t. onderaanneming
  • Wet Peeters
  • Wet Ducarme

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • architecten, bouwpromotoren, landmeter-experten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • BIV: 1,5 uren
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren


 

Andere suggesties…