Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Wat gebeurt er bij (dreigende) insolventie met de zakelijke rechten? Mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos maken een praktijkgerichte analyse aan de hand van heel wat recente wetgeving.

1,5 uur/ 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Wat gebeurt er bij (dreigende) insolventie met de zakelijke rechten?

Het insolventierecht stelt immers perken aan de schuldeisers om zijn rechten uit te oefenen. Tijdens deze webinar wordt een praktijkgerichte analyse gegeven aan de hand van heel wat recente wetgeving die een belangrijke impact heeft in deze problematiek.

Zo is er de belangrijke wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek die in werking treedt op 1 september 2021, maar evenzeer is er de wet van 23 maart 2019 (WVV), de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” en de wet van 11 juli 2013 (Pandwet).

 

DOCENTEN
 • Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 •  03/12/2020 (laatste update cursus: 02/01/2023)

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Vermogen, gelijkheid en zakelijke rechten

 • Het vermogen: situering en het vermogen als onderpand voor de schuldeisers
 • De gelijkheid van schuldeisers (vorderingsrechten) en de prioriteit van zakelijke rechten

Vermogen gevat door samenloop

 • Situering en nuances
 • Alle onroerende goederen/zakelijke rechten
 • Gehele gemeenschappelijke vermogen
 • Onbeslagbaarheid van de gezinswoning (Wet van 25 april 2007)
 • Zakelijke rechten intuïtu personae
 • Afgescheiden vermogen:
  • inkomen natuurlijke persoon met oorzaak na faillissement
  • inkomen nieuwe oorzaak

Invloed van samenloop van (voort-)bestaan van zakelijke rechten

 • Beëindiging:
  • aandacht voor vruchtgebruik, recht van bewoning, opstal en erfpacht
  • tegenwerpelijkheid van ontbindende en opschortende voorwaarden
 • Publiciteit bij vestiging of overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen
 • Zakelijke werking van specifieke bedingen
  • bedingen zonder zakelijke werking
  • voorkoop, voorkeur, optie
  • derde-medeplichtigheid geldt niet t.a.v. de curator
  • ook persoonlijke rechten met kwalitatief karakter zijn tegenwerpelijk
 • De actiemogelijkheden van de curator (tovenaar?)
  • faillissementspauliana tegen ontbindende voorwaarde
  • lopende overeenkomst niet afdwingbaar na samenloop
  • lopende overeenkomst kan beëindigd worden na faillissement
  • de situatie van huur
  • overeenkomsten tot vestiging van zakelijke rechten?
  • verwarring tegenwerpelijk/afdwingbaar
  • aankoopopties, voorkooprechten en voorkeurrechten ?

Onroerend beslag en (dreigende) insolventie

 • Faillissement, vereffening en gerechtelijke reorganisatie: invloed op beslag
 • Hypotheek: de situatie van gerechtelijke reorganisatie en faillissement

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en syndici
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTESTEN

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1 uur
 • BIV: 1,5 uur
 • Sam-Tes: 1,5 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur


 

Andere suggesties…