Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DINSDAG 27 AUGUSTUS 2024

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht geven van de impact van recente wetgevende ontwikkelingen wat de bouwsector betreft en dit op basis van eigen ervaringen, alsmede van recente rechtspraak waar reeds beschikbaar. Tevens wordt uiteraard ook stilgestaan bij de impact van het op 16 april 2024 ingediende wetsvoorstel ‘Bijzondere contracten’, dat ook een aantal wijzigingen inhoudt wat de bouwsector betreft.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – FSMA – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht geven van de impact van recente wetgevende ontwikkelingen wat de bouwsector betreft en dit op basis van eigen ervaringen, alsmede van recente rechtspraak waar reeds beschikbaar.  Tevens wordt uiteraard ook stilgestaan bij de impact van het op 16 april 2024 ingediende wetsvoorstel ‘Bijzondere contracten’, dat ook een aantal wijzigingen inhoudt wat de bouwsector betreft.


U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 27 augustus 2024
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

 

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

Volgende recente ontwikkelingen worden nader besproken:

Het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5)

Het belang voor de praktijk van de bouwsector van:

 • de verandering van omstandigheden
 • de mogelijkheden van het toepassen van vervanging of ontbinding op de kennisgeving en de aandachtspunten bij de keuze van de sanctie
 • de prijsvermindering als alternatief voor een ontbinding
 • de toepassing exceptie van niet-nakoming (exceptio non adimpleti contractus of ENAC), een drukkingsmiddel dat in een contract kan gehanteerd worden tegen de partij die haar verbintenissen niet nakomt en een veel voorkomend drukkingsmiddel in de bouwpraktijk
 • bevrijdingsbedingen met tevens de vraag in welke mate hier ook rekening dient gehouden te worden met de invoering van boek 6 inzake buitencontractuele aansprakelijkheid?
 • …

Het nieuwe aansprakelijkheidsrecht (boek 6)

Wat zal vanaf de inwerkingtreding van boek 6 de impact op de bouwsector zijn van:

 • de regel dat de wettelijke bepalingen inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid ook van toepassing worden tussen medecontractanten?
 • het feit dat de wetsbepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid van toepassing zullen zijn tussen de benadeelde en de hulppersoon van zijn medecontractanten?
 • de in solidum aansprakelijkheid (gekoppeld aan de bepalingen van boek 5 daaromtrent)
 • de impact van boek 6 op het herstel van schade (zowel contractueel als buitencontractueel)
 • het foutbegrip
 • …

Het definitief goedgekeurd wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.

 • De impact van de wijzigingen aan de vereisten waaraan rechtspersonen moeten voldoen om het beroep van architect te mogen uitoefenen

Het wetsvoorstel inzake boek 7 ‘Bijzondere contracten’, dat ook een impact zal hebben voor de bouwsector.

Een eerste kennismaking met volgende belangrijke nieuwe artikelen:

 • ongekende omstandigheden: wat houdt dit in en het verschil met de imprevisieleer
 • de coördinatie door de opdrachtgever wanneer in de uitvoering van de opdracht verschillende opdrachtnemers tussenkomen die elk met de opdrachtgever door een afzonderlijk contract verbonden zijn
 • de plicht om samen te werken met de andere opdrachtnemers indien meerdere opdrachtnemers aangesteld zijn voor de uitvoering van een opdracht, die elk door een afzonderlijk contract verbonden zijn met de opdrachtgever
 • de voorlopige en definitieve oplevering
 • stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken

16u45 – 17u : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie. Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: aanvraag ingediend
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…