Contracteren met rechtspersonen

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Wie is bevoegd om een vennootschap of vereniging, al dan niet rechtspersoon, te verbinden? Welke aandachtspunten zijn er bij het contracteren met een vennootschap of vereniging? En kunnen personen die handelen namens een vennootschap of vereniging ook persoonlijk verbonden zijn? Mr. Bram Baert geeft tekst en uitleg.

1 punt / 1,5 uur (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Het spreekt voor zich dat vennootschappen en verenigingen alleen via fysieke personen aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. Maar wie is bevoegd om een vennootschap of vereniging, al dan niet rechtspersoon, te verbinden? Welke aandachtspunten zijn er bij het contracteren met een vennootschap of vereniging? En kunnen personen die handelen namens een vennootschap of vereniging ook persoonlijk verbonden zijn?

 

DOCENT
 • Mr. Bram Baert, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 • 24/08/2021

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Tijdens deze uiteenzetting zullen onder meer volgende aspecten aan bod komen, met bijzondere aandacht voor de praktische consequenties van rechtshandelingen die door niet-bevoegden zijn verricht:

 • Principes inzake vertegenwoordiging
 • Middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging
 • De orgaantheorie
 • De toerekening van rechtshandelingen aan een vennootschap of vereniging
 • Vertegenwoordiging van een BV, CV, NV of VZW inzake dagelijks bestuur
 • Vertegenwoordiging van een NV bij duaal bestuur
 • Statutaire handtekeningsclausules met en zonder (kwalitatieve en/of kwantitatieve) bevoegdheidsbeperkingen
 • Contracteren met een maatschap of een feitelijke vereniging
 • Aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger ten aanzien van de vertegenwoordigde vennootschap of vereniging
 • Rechtshandelingen gesteld voor een vennootschap in oprichting
 • De impact van belangenconflicten op de rechtsgeldige vertegenwoordiging van vennootschappen en verenigingen
 • Bekrachtiging van rechtshandelingen gesteld door niet-vertegenwoordigingsbevoegde personen
 • Schijnvertegenwoordiging
 • Zaakwaarneming

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • NKN: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren


 

Andere suggesties…