Conflicten in rechtspersonen: een stand van zaken

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Vanessa Ramon vanuit een praktijkgerichte invalshoek de verschillende actiemogelijkheden bij conflictsituaties binnen een rechtspersoon nader toegelicht, waarbij ook gewezen wordt op de verschillen en de gelijkenissen tussen vennootschappen en verenigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder heeft de laatste tijd zelden zoveel aandacht gekregen in de media. Tijdens deze webinar worden daarom vanuit een praktijkgerichte invalshoek de verschillende actiemogelijkheden bij conflictsituaties binnen een rechtspersoon nader toegelicht, waarbij ook gewezen wordt op de verschillen en de gelijkenissen tussen vennootschappen en verenigingen.

 

Deze webinar on demand zit ook inbegrepen in ons Voordeelpakket ‘Beheer van vennootschappen’ (5 webinars on demand / 9 punten / €395)

 

DOCENT
 • Mr. Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 • 06/07/2021 (laatste update cursus: 06/03/2022)

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (2 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

De impact van het WVV op conflictsituaties

 • de wijzigingen en verduidelijking van de bestaande actiemiddelen bij conflicten in vennootschappen: een eerste evaluatie van de (buiten)-gerechtelijke actiemiddelen
 • een update over de concrete individuele actiemiddelen (o.a. bijeenroeping algemene vergadering, vraagrecht, onderzoeks- en controlebevoegdheid, minderheidsvordering, de schorsing en nietigverklaring van besluiten/uitgebrachte stemmen)
 • de verfijning van de geschillenregeling: de uitbreiding van de bevoegdheid van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank en wijzigingen omtrent de waarderingsproblematiek
 • de geschillenregeling versus de (buitengerechtelijke) uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV (inclusief uitkeringstesten)
 • de gerechtelijke ontbinding wegens wettige redenen
 • anticiperen op conflicten in de statuten en conventionele regelingen in aandeelhoudersovereenkomsten

Voorlopige en bewarende maatregelen nader toegelicht

 • de voorlopige bewindvoerder
 • de gerechtsmandataris
 • de vennootschapsrechtelijke deskundige
 • de gerechtelijk sekwester
 • de expert-bewaarnemer
 • de lasthebber ad hoc
 • de (tijdelijke) vervanging van een bestuurder

Verschillen en gelijkenissen tussen vennootschappen en VZW’s

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 3 uren


 

Andere suggesties…