Mr. Bram Baert

Mr. Bram Baert is advocaat bij Crivits & Persyn en heeft een grote expertise opgebouwd in materies van vennootschapsrecht. Hij begeleidt frequent overnames van ondernemingen (aandelentransacties en activatransacties) en adviseert in uiteenlopende materies van intellectuele eigendom en privacyrecht.

Bram is docent van volgende opleidingen:

Enig resultaat