Belangrijke wijzigingen voor IT-contracten als gevolg van het nieuwe verbintenissenrecht

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 16 MAART 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht heeft op verschillende vlakken een impact op IT-contracten die na de inwerkingtreding op 1 januari 2023 worden gesloten. Mr. Stefan Van Camp en mr. Bernd Fiten belichten enkele belangrijke bepalingen die een bijzondere impact hebben in de context van IT-contracten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Vanaf 1 januari 2023 zullen regels van het nieuwe verbintenissenrecht van toepassing worden. Deze (nieuwe) regels hebben op verschillende vlakken een impact op IT-contracten die vanaf dan worden gesloten. Mr. Stefan Van Camp en mr. Bernd Fiten (Timelex) belichten enkele belangrijke bepalingen die een bijzondere impact hebben in de context van IT-contracten.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 16 maart 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Stefan Van Camp, advocaat Timelex
 • Mr. Bernd Fiten, advocaat Timelex

 

PROGRAMMA

Volgende topics komen aan bod, telkens met een focus op IT-contracten:

 • De kennisgeving langs elektronische weg
 • Tegenstrijdige algemene voorwaarden (“battle of the forms”)
 • Onrechtmatige bedingen en misbruik van zwakke positie
 • Sancties
 • Wijzigingen betreffende de beëindiging van de overeenkomst
 • Plaatsvervanging (“step-in”)
 • De beëindiging van samenhangende contracten
 • Precontractuele aansprakelijkheid
 • De imprevisieleer

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • IT-verantwoordelijken
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Extra informatie

Datum

16/03/2023

Andere suggesties…