Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Henri Derycke, mr. Pierre Queritet en mr. Stijn Vanbaelen geven een praktijkgericht overzicht van de verschillende stappen bij de overdracht/overname van aandelen. In het eerste deel ligt de focus op de geheimhoudingsovereenkomst en de intentieverklaring (LOI). In het tweede deel komen de due diligence en de closing aan bod.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Tijdens deze webinar on demand wordt op een praktijkgerichte wijze een overzicht gegeven van de eerste stappen in een aandelenovername of -overdracht. Uiteraard wordt er eerst gestart met een geheimhoudingsovereenkomst en een intentieverklaring. Belangrijk is in deze fase om zeker het bindend karakter van dergelijke intentieverklaring te vermijden en ervoor te letten dat de koper niet enkel de bedoeling heeft om enkel zo veel mogelijk informatie te verzamelen over het reilen en zeilen van de onderneming.

Vervolgens is een due diligence voor de kandidaat-koper een absolute must om een beter inzicht te krijgen in de onderneming en een gefundeerd oordeel te vormen over de prijs en de andere voorwaarden van de overdracht. Als die due diligence positief is, volgt normaliter het afsluiten van het contract, de closing.

 

Deze webinar on demand zit ook inbegrepen in ons Voordeelpakket ‘Overdracht van aandelen’ (3 webinars on demand  / 8 punten / €345)

 

DOCENTEN
 • Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe
 • Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal
 • Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal

 

DATUM OPNAME
 • 04/03/2021 (laatste update cursus: 06/03/2022)

 

PROGRAMMA

Clausules in precontractuele onderhandelingen in het kader van overnames en fusies (mr. Henri Derycke)

 • De letter of intent
  • het verschil tussen een ‘intentieverklaring’ (LOI) en een ‘bodbrief’
  • hoe het bindend karakter van een ‘intentieverklaring’ vermijden?
  • veel voorkomende clausules, hun gebruik en gevaren
  • gebruik van voorwaarden en hun betrekking op de LOI of de koopovereenkomst
  • de grens bij het opnemen van zowel juridisch bindende afspraken (contractuele aansprakelijkheid) als vrijblijvende afspraken (quasi-delictuele aansprakelijkheid)
 • Het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst of een letter of intent?
 • De risico’s van een culpa in contrahendo als de kandidaat-koper zonder gegronde reden de onderhandelingen stopt

 

Bedingen inzake due diligence in het kader van overnames en fusies (mr. Pierre Queritet en mr Stijn Vanbaelen)

Het due diligence onderzoek is een sleutelfase doorheen gans het M&A transactie proces, zowel in de vooronderhandeling als het overnamecontract zelf, en niet in het minst de periode na overname.

De manier waarop due diligence thans en in de toekomst wordt gevoerd, met behulp van technologie en verzekering, schudt bovendien de gekende concepten door elkaar.

De sprekers behandelen onder meer de actuele juridische aspecten en tips met betrekking tot:

 • het opstellen van een due diligence checklist of vragenlijst
 • de clausule inzake de praktische afspraken met betrekking tot de toegang tot de informatie
 • het verschil tussen ‘verklaringen’, ‘garanties’, ‘specific indemnities’
 • schadevergoedingsclausules
 • aansprakelijkheidsbeperkingen
 • due diligence in bijzondere contexten zoals verzekerde transactie

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews/LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • NKN: 3 uren
 • ITAA (Categorie A): 3 uren

Andere suggesties…