De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 20 OKTOBER 2022

Mr. Maxime Colle bespreekt stap voor stap de koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement), welke tot doel heeft de risico’s voor beide partijen te minimaliseren en in kaart te brengen. Naast verschillende prijsmechanismes wordt ook ingegaan op het belang van Verklaringen en Garanties en de manieren van schadeloosstelling. Ook het tijdstip van ondertekening en het tijdstip van overdracht van de juridische eigendom van de aandelen komen aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB- IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar behandelt de spreker stap voor stap de koop-verkoopovereenkomst van aandelen of Share Purchase Agreement (SPA), welke tot doel heeft de risico’s voor beide partijen te minimaliseren en in kaart te brengen. Naast verschillende prijsmechanismes wordt ook ingegaan op het belang van Verklaringen en Garanties en de manieren van schadeloosstelling. Signing (tijdstip van ondertekening) en de Closing (tijdstip overdracht van de juridische eigendom van de aandelen) kunnen op dezelfde datum of op verschillende data plaatsvinden, ook dit kan in de praktijk heel wat impact kan hebben.

Een ideale voorbereiding is de webinar on demand ‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen. Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence’ en, voor wie interesse heeft in de fiscale aspecten, de webinar on demand ‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten’.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 20 oktober 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Mr. Maxime Colle, advocaat-vennoot Lydian

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u : uiteenzetting

De koopverkoopovereenkomst of de Share Purchase Agreement (SPA)

 • Preambule, definities, koopverkoop van aandelen
 • Koopprijs (Purchase Price):
 • Vaste of variabele koopprijs?
 • Betaling van de koopprijs: rechtstreeks aan verkoper of deel in escrow
 • Basis van het bepalen van de koopprijs: welke financiële cijfers (financial statements)? “Locked box” of “Closing accounts” benadering
 • Earn-out: pro’s en contra’s
 • Opschortende voorwaarden (Conditions Precedent)
 • Pre-Closing covenants & Closing
 • Verklaringen & Garanties (Representations & Warranties)
 • Schadeloosstelling(en) (Indemnifications) & Beperkingen (Limitations)
 • Bijzondere vrijwaring(en) (Specific indemnities)
 • Closing (praktische aspecten en bijbehorende documenten)
 • Niet-concurrentiebeding
 • Beëindiging en jurisdictie
 • Elektronische handtekening
 • Varia

 14u – 14u30 : vraagstelling

 

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • NKN: aanvraag ingediend
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…