Mr. Pierre Queritet

Mr. Pierre Queritet is advocaat bij PwC Legal.

Hij is gespecialiseerd in M&A, vennootschapsrecht en herstructureringen.

Pierre is docent van volgende opleidingen:

Enig resultaat