Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II
van het Strafwetboek?

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DINSDAG 11 JUNI 2024

Tijdens deze webinar staat mr. Stijn De Meulenaer stil bij de impact van het nieuwe Strafwetboek op ondernemingen, al dan niet rechtspersonen. Aansluitend zal hij ook stilstaan bij de bepalingen van de op 22 april 2024 in het Staatsblad gepubliceerde Wet van 14 april 2024 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering II, die voorzien dat in het kader van een minnelijke schikking in de toekomst naast een geldsom eventueel ook een bestuursverbod zal kunnen opgelegd worden.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Beschrijving

De wetten van 29 februari 2024 tot invoering van boek I en boek II van het Strafwetboek werden gepubliceerd in het Staatsblad van 8 april 2024.

Tijdens deze webinar staat mr. Stijn De Meulenaer stil bij de impact van de wijzigingen die in elk van die twee boeken specifiek bedoeld zijn voor of een impact kunnen hebben voor ondernemingen, al dan niet rechtspersonen. Aansluitend zal hij ook stilstaan bij de bepalingen van de op 22 april 2024 in het Staatsblad gepubliceerde Wet van 14 april 2024 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering II, die voorzien dat in het kader van een minnelijke schikking in de toekomst naast een geldsom eventueel ook een bestuursverbod zal kunnen opgelegd worden.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 11 juni 2024
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Mr. Stijn De Meulenaer, advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Master Class Fraud Auditing (IFA) en docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / Bestuurder bij het Instituut van Fraude Auditoren

 

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

Een analyse van de relevante wijzigingen wat boek I betreft, in het bijzonder voor rechtspersonen:

 • De wijzigingen wat boetes betreft:
  • Rechtstreekse regeling van geldboetes voor rechtspersonen in plaats van ingewikkelde conversiesystemen
  • de geldstraf vastgesteld op basis van het verwachte of uit het misdrijf behaalde voordeel
 • Het voorzien van dienstverleningsstraffen, dit naar analogie met de werkstraf voor natuurlijke personen
 • De invoering van een mogelijke toepassing van een probatiestraf voor rechtspersonen, waarbij een onderneming dus voorwaarden moet naleven
 • De mogelijkheid voor de rechter om ook de sluiting van een inrichting of een verbod op bepaalde activiteiten op te leggen
 • De ontbinding van de rechtspersoon als sanctie
 • De verbeurdverklaring en de verruimde verbeurdverklaring

Een analyse van de relevante wijzigingen wat boek II betreft:

 • Wijzigingen betreffende het misbruik van goederen van een privaatrechtelijke rechtspersoon
 • Relevante wijzigingen inzake misdrijven die verband houden met de insolventie van ondernemingen:
 • De wijzigingen wat heling en witwassen betreft, inclusief het aspect verbeurdverklaring (ook bij equivalent)
 • De wijzigingen wat economische misdrijven betreft, inzonderheid de misdrijven betreffende nijverheid en koophandel
 • De inlassing van het misdrijf subsidiefraude in het Strafwetboek

Het opleggen van een bestuursverbod in het kader van een minnelijke schikking, dit naast een geldsom:

Wat is de draagwijdte van de voorziene bepalingen in de Wet van 14 april 2024 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering II?

16u45 – 17u : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 165, kan u KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Andere suggesties…