Het nieuwe strafwetboek (en enkele andere wijzigingen) bekeken vanuit het oogpunt van het ondernemingsstrafrecht

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand staat mr. Stijn De Meulenaer stil bij de impact van de wijzigingen die in elk van die twee boeken specifiek bedoeld zijn voor of een impact kunnen hebben voor ondernemingen, al dan niet rechtspersonen. Aansluitend zal hij ook stilstaan bij de wetten van 9 april 2024 en 14 april 2024 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

De wetten van 29 februari 2024 tot invoering van boek I en boek II van het Strafwetboek werden gepubliceerd in het Staatsblad van 8 april 2024.

Tijdens deze webinar on demand staat mr. Stijn De Meulenaer stil bij de impact van de wijzigingen die in elk van die twee boeken specifiek bedoeld zijn voor of een impact kunnen hebben voor ondernemingen, al dan niet rechtspersonen. Aansluitend zal hij ook stilstaan bij de wetten van 9 april 2024 en 14 april 2024 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering.

 

DOCENT
 • Mr. Stijn De Meulenaer, advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Master Class Fraud Auditing (IFA) en docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / Bestuurder bij het Instituut van Fraude Auditoren

 

DATUM OPNAME
 • 11/06/2024

 

PROGRAMMA

Inleiding en kadering

Een analyse van de relevante wijzigingen wat boek I betreft, in het bijzonder voor rechtspersonen:

 • Interpretatie van de strafwet (artikel 5): wat is er nieuw?
 • Moreel bestanddeel (artikel 7) als nieuwigheid
 • Verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Artikel 18: het (vernieuwd) principe blijft behouden
 • Op rechtspersonen toepasselijke straffen:
  • algemeen: afschaffing van het onderscheid misdaad – wanbedrijf – overtreding
  • bijkomende straffen voor rechtspersonen (artikel 39)
  • specifieke straffen voor de rechtspersoon:
   • dienstverleningsstraf ten gunste van de gemeenschap  
   • verbod om een activiteit die deel uitmaakt van het maatschappelijk doel uit te oefenen
   • bekendmaking van de veroordeling
   • sluiting van de inrichting
   • ontbinding van de rechtspersoon
 • Beroepsverbod voor natuurlijke personen (artikel 48)
 • Bijkomende geldboetes (artikel 52, §1)
 • Milderingsmogelijkheden van de geldboetes (art. 52)
 • Bijkomende straf tot 3 keer behaald/verhoopt voordeel (artikel 55)
 • Verbeurdverklaring (artikel 53 en 54):
  • verbeurdverklaring bij equivalent
  • milderingsmogelijkheden
  • verbeurdverklaring van onroerend goed
  • verruimde verbeurdverklaring – kaalpluk
  • verbeurdverklaring indien meerdere daders

Een analyse van de relevante wijzigingen wat boek II betreft:

 • Valsheid en gebruik
 • Misdrijven tegen het vermogen
 • Misdrijven met betrekking tot insolventie van ondernemingen
 • Andere vormen van bedrog
 • Witwassen
 • Hacking
 • Aantasting van de integriteit van informaticasystemen

Voor ondernemingsstrafrecht relevante wijzigingen in de strafprocedure:

 • Wet van 9 april 2024 (wijzigingen W.Sv.): aanpassing van de verjaring
 • Wet van 14 april 2024 (wijzigingen W.Sv. II)
  • algemeen
  • voorafgaande erkenning van schuld
  • minnelijke schikking

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 165, kan u KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…