Consumentenbescherming bij de verwerving van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt door prof. dr. Reinhard Steennot stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen inzake de bescherming van de consument bij de verwerving van financiële diensten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar on demand wordt door prof. dr. Reinhard Steennot stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen inzake de bescherming van de consument bij de verwerving van financiële diensten.

Belangrijk is dat in bepaalde gevallen een financiële consument verschillende hoedanigheden zal combineren, zodat verschillende categorieën van regels (gelijktijdig) toepassing vinden. Bijvoorbeeld: opent een consument een betaalrekening, waaraan een kredietopening is verbonden, via het internet, dan zal men rekening moeten houden met de algemene regels uit Boek VI (consumentenbescherming), de regels uit Boek XII WER (diensten van de informatiemaatschappij), de bijzondere bescherming van de betalingsdienstgebruiker uit Boek VII WER en de bepalingen inzake consumentenkrediet, eveneens uit Boek VII WER. Met andere woorden, de toepassing van de ene regeling sluit de toepassing van de andere niet uit.

 

DOCENT
 • Prof. dr. Reinhard Steennot, hoogleraar consumentenrecht en bankrecht UGent / voorzitter brc Verbruik

 

DATUM OPNAME
 • 30/05/2024

 

PROGRAMMA

Inleiding

 • bescherming van de rekeninghouder, betalingsdienstgebruiker, spaarder, belegger in relatie tot de verstrekker van financiële diensten
 • cumulatieve toepassing bepalingen Boek VI WER en sectorspecifieke regelgeving (behoudens onverenigbaarheid / anders bepaald)
 • verschillend personeel toepassingsgebied
 • verschillende beschermingstechnieken

Beschermde persoon

 • consument
 • niet-professionele cliënt (niet de vereiste expertise)
 • elke cliënt

Beschermingstechnieken:

1. Informatieverplichtingen

 • pre-contractuele informatieverplichtingen
 • contractuele informatieverplichtingen

2. Herroepingsrecht

 • wanneer?
 • termijn?
 • hoe?
 • gevolgen van de herroeping

3. Gezamenlijk aanbod

 • algemene regel in Boek VI WER
 • bijzondere regelen
  • consumentenkrediet
  • hypothecair krediet
  • commercialisering van financiële instrumenten: de teaser in het moratorium

4. Onrechtmatige bedingen

 • afwijking wilsautonomie
 • B2C
 • B2B
 • transparantievereiste
 • gevolgen van de nietigheid in B2C-relaties

5. Aansprakelijkheid

 • betaalfraude
 • hoe te werk gaan bij verdeling aansprakelijkheid voor phishing ?
 • PRIIPS-Verordening
 • indirecte aansprakelijkheid op grond van de contractuele / buitencontractuele zorgvuldigheidsnorm

6. Productinterventie

 • soft: vrijwillig moratorium
 • hard: banning-reglementen 

7. Contractdwang en contractverboden

 • contractdwang: de basisbankdienst
 • contractverboden:
  • consumenten- en hypothecair krediet
  • ongeschikt vermogensbeheer en beleggingsadvies

8. Oneerlijke handelspraktijken

 • algemene regelen inzake oneerlijke handelspraktijken uit Boek VI 
 • bijzondere regelen financiële diensten 

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€ 165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen

Andere suggesties…