Consumentenbescherming bij de verwerving van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DONDERDAG 30 MEI 2024

Tijdens deze webinar door prof. dr. Reinhard Steennot wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen inzake de bescherming van de consument bij de verwerving van financiële diensten. De opleiding focust op een update van volgende vier thema’s: betalings- en kredietdiensten en nevendiensten, het online aanbieden van financiële diensten, fraude met betaalinstrumenten en instrumenten van beleggersbescherming.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar door prof. dr. Reinhard Steennot wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen inzake de bescherming van de consument bij de verwerving van financiële diensten.

Belangrijk is dat in bepaalde gevallen een financiële consument verschillende hoedanigheden zal combineren, zodat verschillende categorieën van regels (gelijktijdig) toepassing vinden. Bijvoorbeeld: opent een consument een betaalrekening, waaraan een kredietopening is verbonden, via het internet, dan zal men rekening moeten houden met de algemene regels uit Boek VI (consumentenbescherming), de regels uit Boek XII WER (diensten van de informatiemaatschappij), de bijzondere bescherming van de betalingsdienstgebruiker uit Boek VII WER en de bepalingen inzake consumentenkrediet, eveneens uit Boek VII WER. Met andere woorden, de toepassing van de ene regeling sluit de toepassing van de andere niet uit.

De opleiding focust op een update van volgende vier thema’s:

 • betalings- en kredietdiensten en nevendiensten,
 • het online aanbieden van financiële diensten,
 • fraude met betaalinstrumenten,
 • instrumenten van beleggersbescherming.

 


OPTIONEEL: deelnemers hebben ook de mogelijkheid in te schrijven inclusief het ‘Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken’ (uitgave Intersentia – september 2023 – ter waarde van €250) van prof. dr. Reinhard Steennot en prof. dr. Gert Straetmans.

Om in te schrijven mét het handboek (prijs webinar + handboek = €265 ex btw) – klik hierU kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 30 mei 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Prof. dr. Reinhard Steennot, hoogleraar consumentenrecht en bankrecht UGent / voorzitter brc Verbruik

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15: uiteenzetting

Algemeen overzicht

 • rechtstreekse bescherming van de consument via privaatrechtelijke regelen
 • onrechtstreekse bescherming van de consument via publiekrechtelijke regelen
 • het begrip zwakkere partij
 • het gebruik van artificiële intelligentie, bvb. wat de kredietwaardigheidsbeoordeling betreft

Betalings- en kredietdiensten en nevendiensten

 • een stand van zaken, ook in het licht van de wijzigingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht tengevolge de wet van 5 november 2023
 • recente rechtspraak, zoals bvb.
  • consumentenkredietovereenkomst: wanneer is de gezinswoning als waarborg onevenredig? Arrest van het Hof van Justitie van 9 november 2023
  • de rechten van consumenten op het gebied van leasing en de financiering van motorvoertuigen. Arrest van het Hof van Justitie van 21 december 2023

Het specifiek online aanbieden van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen

 • de laatste evoluties inzake de regels uit Boek VI WER die specifiek van toepassing zijn indien een consument online een overeenkomst sluit met het oog op de verwerving van financiële diensten en dit in het bijzonder op het vlak van:
  • informatieverplichtingen
  • herroepingsrecht

Fraude met betaalinstrumenten

 • evoluties van bescherming inzake:
  • bewijslast
  • de gevolgen (voorlopig en definitief)
  • het tijdstip van de kennisgeving als centraal gegeven

Instrumenten van beleggersbescherming

 • een stand van zaken wat betreft:
  • de combinatie van de verschillende beschermingstechnieken
  • gedragsregelen
  • actieve onderzoeksplicht
  • aansprakelijkheid ten aanzien van de belegger
  • product governance
  • …

14u15 – 14u30: vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€ 165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Andere suggesties…