De onrechtstreekse schenking
als alternatieve planningstechniek –
Een analyse naar aanleiding van
nieuwe originele uitgangspunten

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand maken mr. Nathalie Labeeuw en mr. Rinse Elsermans niet alleen een praktijkgerichte analyse van de huidige stand van zaken wat ā€˜onrechtstreekse schenkingenā€™ betreft, maar wordt ook kritisch stilgestaan bij een nieuw voorgesteld demarcatiecriterium, dat potentieel heel wat impact heeft op reeds gekende planningstechnieken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


UĀ kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor ā‚¬395 (excl. btw)


 

In het verleden werden de handgift en de bankgift, maar voornamelijk de schenking voor buitenlandse notaris naar voren geschoven als fiscaal voordelige planningstechniek voor roerende goederen. Door de sluiting van de kaasroute is het evenwel niet meer mogelijk voor Belgische rijksinwoners om via buitenlandse notaris schenkingen te doen zonder betaling van schenkbelasting of registratierecht in Belgiƫ. Bijgevolg wordt sedertdien meer belang gehecht aan de alternatieve planningstechnieken die onveranderd mogelijk zijn gebleven, ook na de sluiting van de kaasroute.

Tijdens deze webinar on demand wordt niet alleen een praktijkgerichte analyse gemaakt van de huidige stand van zaken wat ā€˜onrechtstreekse schenkingenā€™ betreft, maar wordt ook kritisch stilgestaan bij een nieuw voorgesteld demarcatiecriterium, dat potentieel heel wat impact heeft op reeds gekende planningstechnieken.

 

DOCENTEN
 • Mr. Nathalie Labeeuw,Ā advocaat-vennoot Cazimir
 • Mr. Rinse Elsermans, advocaat Cazimir

 

DATUM OPNAME
 • 12/09/2023

 

PROGRAMMA

Wat is een onrechtstreekse schenking?

Onrechtstreekse schenkingen worden, naast de handgift en de vermomde schenking, algemeen aanvaard als een alternatieve manier om formeel rechtsgeldig te schenken.

 • Maar wat is precies een onrechtstreekse schenking?
 • Wat is de inhoud van haar specifieke kenmerken: het autonome en het neutrale karakter?
 • Is de vorm van de rechtshandeling van belang om te beslissen of iets een geldige onrechtstreekse schenking is of niet?
 • Wat met de recente stelling dat het demarcatiecriterium niet gelegen is in de rechtshandeling, maar gekoppeld is aan het identieke voorwerp dat rechtstreeks moet overgaan van het vermogen van de schenker naar het vermogen van de begiftigde en dat dit dus een correct criterium is om het onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse schenkingen te maken?
 • Wat zijn de beperkingen aan een onrechtstreekse schenking? Waarom toch kiezen voor een rechtstreekse (notariĆ«le) schenking?

Bespreking van specifieke (onrechtstreekse) schenkingen, hun civiele geldigheid en fiscale behandeling (inclusief de houding van de Vlaamse Belastingdienst en de wetgever)

 • De bankgift
  • Maakt de mededeling ā€˜giftā€™ bij een bankgift de schenking ongeldig?
 • Rekening-courant
  • Is het mogelijk om een rekening-courant te schenken zonder te passeren bij de notaris?
 • Inbreng in vennootschap ā€˜ten behoeve van een derdeā€™
  • Kan de techniek ā€œinbreng in een vennootschap ā€˜ten behoeve van een derdeā€ ook gebruikt worden in een maatschap?
  • Is het mogelijk om via deze techniek te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik?
 • Inbreng in een vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen
  • Kan men schenkbelasting vermijden bij de inbreng in een vennootschap zonder creatie van nieuwe aandelen?
  • Is het mogelijk om een ā€˜restschenkingā€™ te verbinden aan deze planningstechniek?
 • Schenken van aandelen via aandeelhoudersregister
  • Kan u geldig schenken door de aandelen louter in het aandeelhoudersregister op de naam van de gewenste begiftigde te plaatsen?
 • Afstand van een recht (of schuldvordering)
  • Is een afstand van recht in favorem een geldige onrechtstreekse schenking?
 • Betaling van andermans schuld
  • Is de betaling van andermans schuld steeds een (geldige) schenking?

Nood aan een nieuwe (wettelijke) definitie?

Op basis van de klassieke visie is in de rechtsleer en rechtspraak een consensus ontstaan omtrent een heel aantal rechtshandelingen als geldige onrechtstreekse schenking.
Waarom het dus noodzakelijk is om de lege lata de klassieke visie, opgehangen aan de (niet altijd even duidelijke) noties van ā€˜autonoomā€™ en ā€˜neutraalā€™, te bevestigen, en de relatieve rechtszekerheid die daarmee gepaard gaat (zij het contra legem) te omarmen.

De lege ferenda is een degelijk uitgewerkt wettelijk systeem uiteraard aangewezen.

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • financiĆ«le en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

ā‚¬150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie;

Indien u beroep doet op deĀ KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ā‚¬150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

Ā 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • NKN: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten

Andere suggesties…