De webshop juridisch doorgelicht

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 6 OKTOBER 2022

Webshops brengen naast nieuwe opportuniteiten ook talloze juridische aandachtspunten met zich mee. Mr. Stijn Claeys bespreekt de verschillende wetswijzigingen inzake consumentenbescherming en de uitbreiding van de informatieverplichting en het herroepingsrecht. Verder wordt ook ingegaan op de verhouding tussen online verkoop en overeenkomsten met handelsagenten en/of distributeurs. Uiteraard komen ook privacy en gegevensbescherming in het licht van de webshop aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Beschrijving

E-commerce is ondertussen niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, mede dankzij de coronacrisis. Steeds meer bedrijven (én particulieren) maken dan ook gebruik van webshops om hun producten en diensten te verkopen.

Deze digitale manier van verkopen brengt, naast nieuwe opportuniteiten, echter ook talloze juridische aandachtspunten met zich mee. Enerzijds heeft de wetgever gezorgd voor verschillende wetswijzigingen inzake consumentenbescherming en werden zowel de informatieverplichting als het herroepingsrecht uitgebreid. Anderzijds rijzen ook vragen omtrent de verhouding tussen online verkoop en overeenkomsten met handelsagenten en/of distributeurs. Hoe kan een netwerk de online avonturen van hun distributeurs organiseren en/of hoe kunnen distributeurs of agenten betrokken worden bij de online strategie van het netwerk.

En uiteraard zijn ook privacy en gegevensbescherming een heet hangijzer.

Tijd dus voor een juridische doorlichting van de webshop!

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 6 oktober 2022
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Dr. Stijn Claeys, partner Racine

 

PROGRAMMA

15u – 16u30: uiteenzetting

Webshops en consumentenbescherming

 • De algemene voorwaarden
  • Het nut van de opt-in
  • Inhoud
  • Taalvereisten
  • Afdwingbaarheid
 • De garantieverplichting
  • Op producten én diensten
  • Conformiteitsgebreken
  • Omkering bewijslast
  • Duurzaamheid
  • Updates
  • Kennisgeving
  • Verjaringstermijn
  • Remedies
 • Aanvullende informatieverplichtingen voor online platforms
  • Parameters
  • Identiteit verkoper
  • Klachtenbehandeling
 • Verbod op geo-blocking

De verhouding van de webshop tot de andere verkoopkanalen

 • Impact op handelsagentuur- en distributieovereenkomsten
 • Oneerlijke concurrentie en mededingingsrechtelijk kader

Privacy & gegevensbescherming

 • Rechten en plichten
 • Wie is verantwoordelijke, wie is verwerker?
 • Wat te doen bij hacking of datalek?

16u30 – 17u: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…