Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

195,00 excl. btw

WEBINAR OP 20 APRIL 2023

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij een aantal niet te missen aandachtspunten bij het verloop van enerzijds een zuivere vastgoedtransactie en anderzijds de verkoop van aandelen van een immovennootschap. De focus ligt o.a. op de informatieverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de verkoop van onroerend goed. Elke deelnemer krijgt het gloednieuwe boek ‘Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed’.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij een aantal niet te missen aandachtspunten bij het verloop van enerzijds een zuivere vastgoedtransactie en anderzijds de verkoop van aandelen van een immovennootschap. De focus ligt o.a. op de informatieverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de verkoop van onroerend goed.

De nieuwe verplichting rond het asbestinventarisattest toont nogmaals aan dat dit thema actueel is.

Ook belangrijke aandachtspunten bij de verkoop van de immovennootschap komen aan bod (o.a. geen verplichte vermeldingen, maar ook geen garanties zodat verscheidene cruciale zaken contractueel moeten worden opgevangen).

Elke deelnemer krijgt het gloednieuwe boekChecklist bij koop-verkoop van onroerend goed’ (uitgave Intersentia – november 2022), waarvan mr. Christine Heeb, mr. Ewoud Willaert en mr. Gwen Bevers, advocaten Schoups, de editors zijn. Dit werk brengt in één handige, beknopte en praktische leidraad verschillende aspecten en noodzakelijke stappen samen van het koopproces van een onroerend goed en van de verkoop van aandelen van een immovennootschap.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 20 april 2023
 • 15u – 17u

 

DOCENTEN
 • Mr. Christine Heeb, advocaat-vennoot Schoups
 • Mr. Nel Van Daele, advocaat Schoups
 • Mr. Jérémy Vanderheyde, advocaat Schoups

 

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

De totstandkoming van de koopovereenkomst.

 • Wanneer is er een rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand gekomen en hoe kan men dit bewijzen?
 • Welke gebeurtenissen kunnen alsnog een geldige totstandkoming doorkruisen (zoals het uitoefenen van voorkooprechten of het niet realiseren van opschortende voorwaarden)?

 De gemeenrechtelijke informatieverplichtingen die gelden bij een koop-verkoop van onroerend goed, en de mogelijke rechtsgevolgen wanneer aan die verplichtingen niet voldaan is.

 • De wilsgebreken (dwaling, bedrog en benadeling).
 • De precontractuele aansprakelijkheid van partijen.
 • De vrijwaringsverplichtingen van de verkoper.

De specifieke informatieplichten die gelden bij de overdracht van onroerend goed.

 • Informatieplichten die gelden bij elke onroerende koop-verkoop:
  • informatie omtrent de bodem
  • stedenbouwkundige inlichtingen
  • inlichtingen inzake onroerend erfgoed
  • de waterEvaluatie
  • het energieprestatiecertificaat
  • de stookolietank
  • de elektrische keuring
  • het postinterventiedossier
  • nieuw: de asbestinventarisattest.
 • Bijzondere informatieverplichtingen bij bepaalde transacties, zoals deze inzake appartementsmede-eigendom en de Woningbouwwet.

De overdracht van de immovennootschap als wijze om onroerend goed over te dragen.

 • De garanties die door de verkopers moeten worden geboden inzake het onroerend goed.
 • De mogelijke vorderingsrechten en zekerheden waarover een koper dan kan beschikken.

16u45 – 17u: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 195 (excl. 21% btw) inclusief het boek ‘Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed’ (Uitgave Intersentia – november 2022 ter waarde van € 85).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €195, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Het boek wordt u nadien door de uitgeverij per post opgestuurd.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Extra informatie

Datum

20/04/2023

Andere suggesties…