Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij een aantal niet te missen aandachtspunten bij het verloop van enerzijds een zuivere vastgoedtransactie en anderzijds de verkoop van aandelen van een immovennootschap. De focus ligt o.a. op de informatieverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de verkoop van onroerend goed.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar on demand wordt stilgestaan bij een aantal niet te missen aandachtspunten bij het verloop van enerzijds een zuivere vastgoedtransactie en anderzijds de verkoop van aandelen van een immovennootschap. De focus ligt o.a. op de informatieverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de verkoop van onroerend goed.

De nieuwe verplichting rond het asbestinventarisattest toont nogmaals aan dat dit thema actueel is.

Ook belangrijke aandachtspunten bij de verkoop van de immovennootschap komen aan bod (o.a. geen verplichte vermeldingen, maar ook geen garanties zodat verscheidene cruciale zaken contractueel moeten worden opgevangen).

 

DOCENTEN
 • Mr. Christine Heeb, advocaat-vennoot Schoups
 • Mr. Nel Van Daele, advocaat Schoups
 • Mr. Jérémy Vanderheyde, advocaat Schoups

 

DATUM OPNAME
 • 20/04/2023

 

PROGRAMMA

De totstandkoming van de koopovereenkomst.

 • Wanneer is er een rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand gekomen en hoe kan men dit bewijzen?
 • Welke gebeurtenissen kunnen alsnog een geldige totstandkoming doorkruisen (zoals het uitoefenen van voorkooprechten of het niet realiseren van opschortende voorwaarden)?

 De gemeenrechtelijke informatieverplichtingen die gelden bij een koop-verkoop van onroerend goed, en de mogelijke rechtsgevolgen wanneer aan die verplichtingen niet voldaan is.

 • De wilsgebreken (dwaling, bedrog en benadeling).
 • De precontractuele aansprakelijkheid van partijen.
 • De vrijwaringsverplichtingen van de verkoper.

De specifieke informatieplichten die gelden bij de overdracht van onroerend goed.

 • Informatieplichten die gelden bij elke onroerende koop-verkoop:
  • informatie omtrent de bodem
  • stedenbouwkundige inlichtingen
  • inlichtingen inzake onroerend erfgoed
  • de waterEvaluatie
  • het energieprestatiecertificaat
  • de stookolietank
  • de elektrische keuring
  • het postinterventiedossier
  • nieuw: de asbestinventarisattest.
 • Bijzondere informatieverplichtingen bij bepaalde transacties, zoals deze inzake appartementsmede-eigendom en de Woningbouwwet.

De overdracht van de immovennootschap als wijze om onroerend goed over te dragen.

 • De garanties die door de verkopers moeten worden geboden inzake het onroerend goed.
 • De mogelijke vorderingsrechten en zekerheden waarover een koper dan kan beschikken.

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief slides en documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 uur
 • BIV: 2 uur
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…