Insolventierecht: de wet van 7 juni 2023 houdende omzetting van de Herstructureringsrichtlijn en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie was oorspronkelijk voorzien om in het Belgisch recht ingevoerd te worden tegen 17 juli 2021, er werd uitstel gevraagd en gekregen tot 17 juli 2022, maar nu verscheen eindelijk de Wet van 7 juni 2023 in het Staatsblad van 7 juli 2023. Het Belgische insolventierecht zal door de nieuwe wetgeving op bepaalde vlakken vrij ingrijpend wijzigen. Mr. Glenn Hansen en mr. Lieselotte Collage geven een overzicht van deze wijzigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

De Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie was oorspronkelijk voorzien om in het Belgisch recht ingevoerd te worden tegen 17 juli 2021, er werd uitstel gevraagd en gekregen tot 17 juli 2022, maar nu verscheen eindelijk de Wet van 7 juni 2023 in het Staatsblad van 7 juli 2023.

Het Belgische insolventierecht zal door de nieuwe wetgeving op bepaalde vlakken vrij ingrijpend wijzigen.

Opvallend is bvb. een indeling van schuldeisers in categorieën, dit met het oog op de stemming van het herstructureringsplan en ook inzake de rechten van aandeelhouders van ondernemingen in moeilijkheden zijn er zeker wijzigingen.

Gezien de praktische impact van deze wetswijziging, zullen de sprekers focussen op de belangrijkste aspecten die elke practicus van het insolventierecht aanbelangen en waarvan de draagwijdte zo snel mogelijk best gekend is.

 

DOCENTEN
 • Mr. Glenn Hansen, advocaat Deloitte Legal
 • Mr. Lieselotte Collage, advocaat Deloitte Legal

 

DATUM OPNAME
 • 19/09/2023

 

PROGRAMMA
 • De wijzigingen ten gevolge de omzetting van de Europese Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 in de Belgische insolventiewetgeving:
  • het onderzoek op verzoek van de schuldenaar mat als doelstelling om op informele wijze een schikking te verkrijgen met de belangrijkste schuldeisers
  • de aanstelling van een herstructureringsdeskundige
  • wijzigingen inzake de toekenning en de duur van de opschorting
  • het collectief akkoord en de wijzigingen inzake:
   • het initiatief- en redactierecht
   • de stemming over het plan (met indeling in categorieën en vereiste meerderheden)
   • de homologatie
  • …
 • De aanpassing van Boek XX van het WER aan de door het Hof van Justitie van de Europese Unie gestelde eisen in de arresten Plessers en Heiploeg die bepaalde wijzigingen opleggen aan de reorganisatie door overdracht van ondernemingen.
 • De aanpassing van de faillissementswetgeving zodat het eenvoudiger wordt om ondernemingen in bepaalde omstandigheden te vereffenen.
 • De versoepeling van de schuldkwijtschelding na faillissement en in overeenstemming brengen met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Extra informatie

Datum

19/09/2023

Andere suggesties…