De hervorming van het insolventierecht – De wet van 21 maart 2021 (Staatsblad 26 maart 2021), met in het bijzonder de invoering van het ‘Voorbereidend akkoord’

160,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jens Vrebos en mr. Astrid Leschouhier geven een praktijkgericht overzicht van deze hervorming met bijzondere aandacht voor de nieuwigheid van het ‘Voorbereidend akkoord’.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Op 26 maart 2021 is de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgericht overzicht van deze hervorming, waarbij vooral deze nieuwigheid in het oog springt: het vertrouwelijk aftasten van de mogelijkheid tot een minnelijk of collectief akkoord door de invoeging in boek XX, titel V, hoofdstuk 1, van een Afdeling 1/1 ‘Voorbereidend akkoord’.

De meeste van de nieuwe maatregelen zijn onmiddellijk in werking getreden de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De maatregelen waren eerst voorzien tot 30 juni 2021, maar door de vertragingen opgelopen bij de omzetting van de herstructureringsrichtlijn zijn ze eerst verlengd tot
16 juli 2022 en vervolgens tot 31 december 2022.

 

DOCENTEN
 • Mr. Jens Vrebos, Advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Astrid Leschouhier, Advocaat Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 • Donderdag 1 april 2021 (Laatste update cursus: 08/06/2022)

 

PROGRAMMA
 • De verlaging van de drempel tot gerechtelijke reorganisatie
  De formele vereisten voor de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn zwaarwichtig en van die aard dat heel wat kmo’s ervoor terugdeinzen een reorganisatie aan te vragen. De sanctie van niet-ontvankelijkheid van het verzoek wanneer bepaalde stukken ontbreken bij het neerleggen van het verzoek wordt daarom verwijderd. Bepaalde stukken kunnen later worden bijgevoegd of zelfs niet.
 • De nieuwigheid van het ‘Voorbereidend akkoord’
  Op eenzijdig verzoek van de schuldenaar kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een gerechtsmandataris aanstellen, met het oog op het voorbereiden van een minnelijk akkoord of een collectief akkoord De opening van deze (voorafgaande) procedure gaat niet gepaard met publiciteit, zodat ondernemingen dus in stilte een akkoord zullen kunnen zoeken met twee of met een meerderheid van hun schuldeisers. Keerzijde is dat in tegenstelling tot wanneer er een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend, er in deze ‘voorafgaande fase’ geen automatische bescherming is tegen schuldeisers! Wel wordt er voorzien dat de gerechtsmandataris aan de voorzitter van de rechtbank op individuele basis bescherming kan vragen door t.a.v. bepaalde schuldeisers “voorwaarden en termijnen” op te leggen een verbod op dagvaarden in faillissement of tenuitvoerlegging van een beslag. Na het (succesvol) doorlopen van het voorbereidend akkoord, kan de schuldenaar toegelaten worden tot een versnelde procedure van gerechtelijke reorganisatie.
 • De fiscale gelijktrekking van de waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen
  Dit ongeacht het type insolventieprocedure, met inbegrip van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord.…

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 160 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 160, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Sam-Tes: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur


 

Andere suggesties…