Zekerheden anno 2023
Een stand van zaken in onzekere tijden

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Ons recht inzake zekerheidsrechten is aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel een overzicht van een aantal topics met grote actualiteitswaarde, waarbij uiteraard ook wordt stilgestaan bij de impact van een aantal recente wetgevende ontwikkelingen zoals de B2B-wet en het nieuwe verbintenissenrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Ons recht inzake zekerheidsrechten is aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop.

Tijdens deze opleiding wordt een overzicht gegeven van een aantal topics met grote actualiteitswaarde, waarbij uiteraard ook wordt stilgestaan bij de impact van een aantal recente wetgevende ontwikkelingen zoals de B2B-wet en het nieuwe verbintenissenrecht.

 

DOCENTEN
 • Mr. Ivan Peeters, advocaat-vennoot Hogan Lovells
 • Mr. Philip Van Steenwinkel, advocaat-vennoot Hogan Lovells

 

DATUM OPNAME
 • 10/03/2023

 

PROGRAMMA

Volgende topics, met grote actualiteitswaarde, komen alvast aan bod:

“Digital assets” en zekerheidsrechten.

In een steeds verder “digitaliserende” wereld wordt ook steeds meer economische waarde vorm gegeven via digitale activa: tokens, bitcoin, digitale munteenheden en andere “crypto” activa.

 • Hoe kunnen die activa als onderpand worden aangewend ?
 • Welke zekerheden ?
 • Hoe moeten schuldeisers hun rechten verhalen ?

Onrechtmatige bedingen en zekerheidsovereenkomsten.

Het Belgisch recht beschikt nu over een waaier aan regelen inzake onrechtmatige bedingen: in het consumentenrecht, in het ondernemingsrecht (B2B) en in het vernieuwde Burgerlijk Wetboek (Artikel 5.52).

 • Wat is gemeenschappelijk en wat is verschillend aan die regelingen voor hun toepassing op zekerheidsovereenkomsten ?
 • Wat is de impact van enerzijds de B2B-wet en het nieuwe verbintenissenrecht (5.52) anderzijds ?
 • Wat met combinaties en groepen van overeenkomsten ?

Financiering van meer duurzame bedrijfsactiviteiten en zekerheidsrechten: een blik vooruit.

Het “verduurzamen” van onze economie leidt tot andere businessmodellen. Goederen en diensten worden meer “gedeeld” (co-housing, deelvoertuigen …).
Minder goederen worden verkocht, wel verhuurd.

Goederen of infrastructuur (verlichting, verwarming …) worden geleverd via dienstverlening en minder door verkoop of pure aanneming.

 • Wat is de impact van die veranderingen op de vormen van financiering en zekerheden ?

Financiering van overheidsopdrachten: terugkeer naar een (ver) verleden?

De Wet van 18 mei 2022 heeft opnieuw beperkingen ingevoerd inzake de overdracht, inpandgeving en het beslag van schuldvorderingen die hun oorsprong vinden in overeenkomsten die vallen onder de wetgeving overheidsopdrachten.

 • Waarom deze regelen ?
 • Wat is de impact op de financiering van leveranciers/aannemers ?
 • Wat is de specifieke impact op factoring, effectisering, covered bonds ?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiĂ«le en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie;

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten

Andere suggesties…