CAO’s onderhandelen met de vakbonden

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 28 JANUARI 2022

Tijdens deze webinar lichten mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts toe hoe CAO-onderhandelingen gevoerd worden en hoe een geldige en bindende CAO uiteindelijk wordt opgesteld.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

De collectieve arbeidsovereenkomst is een belangrijke rechtsbron waarin de meest belangrijke rechten en plichten van werkgever en werknemers zijn opgenomen. Naast nationale en sectorale CAO’s, worden ook op ondernemingsvlak belangrijke CAO’s onderhandeld. Dit bijzondere instrument verdient de nodige aandacht, omdat het als bindende rechtsbron een bijzondere plaats inneemt in het HR-landschap.

Hoewel de inhoud van de overeenkomsten tot de contractvrijheid van de sociale partners behoort, worden tegenstrijdige bepalingen met hogere rechtsbronnen (internationale verdragen, wetten, decreten, enz.) als nietig beschouwd. Het is dan ook belangrijk om de CAO met nodige zorgvuldigheid op te stellen, en grondig na te denken over de impact en gevolgen.

Tijdens deze webinar wordt uiteengezet hoe CAO-onderhandelingen gevoerd worden en hoe een geldige en bindende CAO uiteindelijk wordt opgesteld.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 28 januari 2022
 • 12u30 – 15u

 

DOCENTEN
 • Mr. Jan Hofkens, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Kato Aerts, advocaat-counsel Lydian

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u

Een grondige analyse van de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de onderneming-CAO aan de hand van voorbeeld clausules, waarbij volgende vragen aan bod komen:

 • Wat is een (geldige) CAO?
 • Met wie wordt een CAO onderhandeld en gesloten?
 • Hoe worden de werknemers en hun vertegenwoordigers hierin betrokken?
 • Over welke onderwerpen kan of moet een CAO gesloten worden?
 • Welke zijn de verplichte en facultatieve vermeldingen?
 • Bijzondere rol van de CAO in het kader van herstructurering (sociaal plan)
 • Kunnen (individuele) arbeidsvoorwaarden via een CAO gewijzigd worden?
 • Hoe wordt de CAO beëindigd en wat zijn de gevolgen?
 • Wat zijn normatieve en obligatoire bepalingen?
 • Gevolgen van neerlegging / registratie

14u – 14u30 vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…