Borgstelling: en wat als het mis gaat?

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar staan mr. Jens Vrebos en mr. Lore Rammeloo stil bij de algemene principes van de borgstelling, waarna een praktijkgericht overzicht gegeven wordt van de positie van de borgsteller in verschillende mogelijke situaties van insolventie en de actuele stand van de regelgeving wordt toegelicht.

1,5 uur / 1 punt (OVB – NKN – Sam-Tes – FSMA – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

De borgstelling of borgtocht is een klassieke zekerheidsfiguur en werd lang zelfs aanzien als de belangrijkste persoonlijke zekerheid. De borgstelling kan verschillende vormen aannemen en is meer algemeen een rechtsfiguur met vele facetten.

Evident komen deze rechtsfiguur en problemen die ermee gepaard gaan bij uitstek tot uiting in situaties van insolventie. De borg zal immers in beginsel pas worden aangesproken wanneer de (hoofd)schuldenaar niet zelf aan zijn verbintenis ten aanzien van de schuldeiser voldoet of kan voldoen. De positie van de borgsteller in verschillende situaties van insolventie was dan ook over de jaren heen het voorwerp van uitgebreide rechtspraak en rechtsleer, met diverse wetgevende ingrepen tot gevolg. 

Tijdens deze webinar wordt kort stilgestaan bij de algemene principes van de borgstelling, waarna een praktijkgericht overzicht gegeven wordt van de positie van de borgsteller in verschillende mogelijke situaties van insolventie en de actuele stand van de regelgeving wordt toegelicht.

 

DOCENTEN
 • Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Lore Rammeloo, advocaat Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 • 06/05/2022

 

INHOUD

Beknopt overzicht van de algemene principes van de borgstelling:

 • de verschillende vormen van borgstelling en algemene principes
 • de totstandkoming van de borgtocht en bewijs
 • gevolgen van de borgtocht
 • einde van de borgtocht 

Borgstelling en insolventie uitgediept in volgende verschillende situaties:

 • het faillissement
 • de gerechtelijke reorganisatie
 • de collectieve schuldenregeling
 • de deficitaire vereffening

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • NKN: 1,5 punt
 • Sam-Tes: 1 punt
 • FSMA (500207 B): 1 punt bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur